top of page

JÁN FIGEĽ

Člen Riadiacej rady EIT

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon

ŽIVOTOPIS

Ján Figeľ

Dátum narodenia: 20. január 1960
Miesto narodenia: Vranov nad Topľou
Trvalé bydlisko: Bratislava
Stav: ženatý, 4 deti

Profesijná a politická angažovanosť
1983 – 1992 Závody priemyselnej automatizácie, Prešov, výskumný a vývojový pracovník v oblasti výkonovej elektroniky
• 1992 – živnostník
• 1992 – 1998 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Výboru pre obranu a bezpečnosť, Zahraničného výboru, Výboru pre európsku integráciu
• 1993 – 1998 poslanec NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE)
• 1995 – 1998 podpredseda Výboru PZ RE pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
• 1997 – 1998 predseda podvýboru PZ RE pre medzinárodné ekonomické vzťahy
• 1998 – 2002 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR
• 1998 – 2003 hlavný vyjednávač SR pre rokovania o vstupe SR do EÚ
• 2002 predstaviteľ vlády SR v Konvente o budúcnosti Európy
• 2002 – 2004 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR člen Výboru NR SR pre európsku integráciu
• 2002 – 2003 spolupredseda Stálej delegácie NR SR v Spoločnom parlamentom výbore EÚ-SR
• 2002 – 2003 predstaviteľ NR SR v Konvente o budúcnosti Európy
• 2003 – 2004 vedúci Stálej delegácie pozorovateľov NR SR v EP (Ústavnoprávny výbor EP)
• 2003 – 2004 člen Výboru PZ RE pre ekonomické záležitosti a rozvoj Stála delegácia NR SR v Parlamentom zhromaždení RE
• 2004 podpredseda Výboru PZ RE pre ekonomické záležitosti a rozvoj Stála delegácia NR SR v Parlamentom zhromaždení RE
• 1.5.2004 – 21.11.2004 člen Európskej komisie spoluzodpovedný za oblasť podnikania a informačnej spoločnosti
• 22.11.2004 – 31.12.2006 člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť
• 1.1.2007 – 30.9.2009 člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež
• 2010 – 2012 Prvý podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
• 2012 – 2016 Podpredseda NR SR
• 2016 – 2019 Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ

• od 2021 člen Riadiacej rady EIT (Európsky inovačný a technologický inštitút), Budapešť, Maďarsko

 

Politické aktivity
• od 1990 člen Kresťansko-demokratického hnutia (KDH)
• 1994 – 1998 podpredseda KDH pre zahraničnú politiku
• 1998 podpredseda frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v PZ RE
• 1998 – 2000 člen Predsedníctva Slovenskej demokratickej koalície (SDK)
• 2000 – 2004 podpredseda KDH pre zahraničnú politiku
• 2003 – 2004 člen Predsedníctva EPP – ED frakcie v EP
• 2009 – 2016 predseda KDH

Vzdelanie a akademická činnosť

1978 – 1983 Inžinierstvo v odbore výkonovej elektroniky, Technická univerzita v Košiciach

• 1994 Medzinárodné vzťahy (univerzitný semestrálny kurz), Georgetown University, Washington D.C., USA

• 1994 Európska ekonomická integrácia (univerzitný semestrálny kurz), UFSIA, Antwerpy, Belgicko

• 1995 – 2000 Trnavská univerzita / lektor medzinárodných vzťahov
• 2002 – 2007 Doktorandské štúdium, 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
• 2006 Doctor honoris causa, Technická univerzita Košice
• 2007 Doctor honoris causa, Univerzita Dimitrie Cantemir v Bukurešti, Rumunsko
• 2009 Doctor honoris causa, Trnavská univerzita

• 2009 Doctor honoris causa, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

• od 2017 Member of International Advisory Council, ICLRS, Brigham Young University, Provo, USA

• od 2018 Visiting Fellow, Open University, Milton Keynes, Spojené Kráľovstvo

• od 2020 Fellow of Religlaw – ICLRS, Brigham Young University, Provo, USA

• 2023 Doctor honoris causaHJ International Graduate School for Peace and Public Leadership, New York City, USA
 

Členstvo v mimovládnych organizáciách
• čestný predseda Centra pre európsku politiku
• čestný predseda Kolpingovho diela na Slovensku
• predseda Správnej rady Nadácie Tunegu, Púčika a Tesára (od 2009)

• spolupredseda Executive IRF Roundtable, Washington D.C., USA (od 2020)

Publikácie

Ján Figeľ: V centre spoločnej Európy, MCP Žilina, 2011

Ján Figeľ: Dozrievanie pre Európu, Kronika vyjednávača, MCP Žilina, 2005

Ján Figeľ, Miroslav Adamiš: Slovensko na ceste do Európskej únie – Kapitoly a súvislosti, 2003

• Ján Figeľ, Wolfgang Roth: Slovakia on the Road to EU Membership (co-editor), 2002
• Brett G. Scharffs, Ján Figeľ, and Jane H. Wise: Points of Light, ICLRS, Brigham Young University, Provo, USA, 2021

 

bottom of page