top of page

JÁN FIGEĽ

Člen Riadiacej rady EIT

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
V_centre_spoločnej_Európy.jpg

“Je to pekný príklad vyššej politickej kultúry, po ktorej sa na Slovensku ozýva vždy viac hlasov. Pomáha tiež prijať ako realisticky pravdivé a nie iba zdvorilostné tvrdenie predsedu Európskej komisie o autorovi: “Počas tohto obdobia preukázal nielen pôsobivé politické znalosti v oblastiach spadajúcich pod jeho portfólio, ale inšpiroval aj iných svojou neotrasiteľnou vierou v hodnotu európskej integrácie”. Dobre padne počuť taký posudok o našom človekovi v dobe, keď my doma radi ukazujeme len svoju starú chybu a tendenciu ničiť vlastných ľudí a klaňať sa cudzím aj nevzorným vzorom. … Autor považuje blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. za jedného z najväčších podporovateľov Spojenej Európy, ktorá podľa neho dýcha dvoma pľúcami, východnou a západnou tradíciou. Pápežove snahy o zmienku kresťanských koreňov Európy v preambule európskej Ústavy narazili na fanatický odpor vplyvných francúzskych politikov. Na to Ján Pavol II. zdôraznil ústredný význam kresťanstva pre Európu, keď prehlásil: “Či sa to v oficiálnych dokumentoch uznáva, alebo nie, zostáva to nepopierateľnou skutočnosťou.”


Jozef Kardinál Tomko
pri prezentácii knihy

Geopoliticky doteraz išlo o integráciu priestoru, ktorý sme za komunizmu nazývali západnou Európou. Teraz však sa blížime k bodu, keď pôjde naozaj o spoločnú Európu. Pretože Schumanov plán bol určený všetkým slobodným národom, ktoré sa budú chcieť pripojiť. Slovensko a jeho susedia ne­vstupujú do spoločného domu preto, aby za sebou zavreli dvere. Náš záujem je napĺňať Schumanovu pragmatickú víziu svojím dielom, nie budovať nové rozdelenie.

 

Po prvýkrát sa do domu dostanú aj slovanské národy. Som presvedčený, že nielen trhom a prí­rodnými zdrojmi, ale predovšetkým ľudským a kultúrnym potenciálom môžu byť novým posilnením jednoty v rôznosti. Slovensko so svojím kultúrno-duchovným dedičstvom, posilneným v zápase o prežitie s ideológiou neslobody a nenávisti, môže byť nositeľom závanu nového ducha v spoločnom európskom dome.

 

Máme veľa slabostí, ktoré treba poznať a prekonávať. Ale je dôležité si uvedomiť aj svoju hodnotu, vedieť ju ponúknuť s presvedčením o spolupatričnosti a spoluzodpovednosti. Aj národné spoločenstvo malé počtom a rozlohou môže byt veľké duchom a vnútornou silou.

 

Je dobré, ak deti dostávajú pozitívne dedičstvo. Máme historickú príležitosť napĺňať slobodne svoje osudy v zjednotenej Európe alebo mimo nej. Máme zodpovednosť za to, ako s touto príležitosťou naložíme, aké dedičstvo zanecháme generáciám 21. storočia. 

Ján Figeľ

pri uvedení prekladu knihy Roberta Schumana Pre Európu

Dozrievanie_pre_Európu.jpg
Na rodine nám záleží.jpg
navrat_domov.jpg
Menej troviť, viacej tvoriť.jpg
na_ceste_do_eu.jpg
Kde_je_cesta,_tam_je_život.jpg
Cesta je viac ako smer.jpg
obal - obrázok.jpg
Points of light_book.jpg
21-007 Human Dignity Brochure Update v4.
bottom of page