top of page

Našich 15 európskych rokov

Za posledných 15 rokov sa výrazne zmenilo Slovensko i Európska únia. Naša integrácia bola v plnom slova zmysle zavŕšením “návratu do Európy”, ktorý sa začal v Novembri ´89 i naplnením vízie “slovenskej hviezdičky” na európskej vlajke. Bol som pri tom osobne veľmi blízko ako hlavný vyjednávač pre vstup Slovenska do EÚ a následne ako prvý eurokomisár za Slovensko. Bol to veľmi náročný, transformačný proces europeizácie Slovenska. Bola výrazne zmenená Ústava, vznikli nové inštitúcie, napríklad pre verejné obstarávanie, pre priame platby poľnohospodárom. Aj vďaka čerpaniu eurofondov výrazne opekneli naše mestá a obce, pribudli diaľničné úseky, nové vlakové súpravy, početné čističky, plynofikačné a kanalizačné siete. Priame zahraničné investície narástli z 1,2 mld eur na objem 48 mld. Eur. Výkonnosť ekonomiky vzrástla na 250% sily spred vstupu, priemerné mzdy na 260%, produktivita práce je trojnásobná a nezamestnanosť je pod 5%, kým pred vstupom presahovala 18%.

Na druhej strane narastajú regionálne rozdiely medzi východom a západom Slovenska. Pretrvávajú, ba prehĺbili sa naše problémy s fungovaním právneho štátu a vymožiteľnosťou práva. V miere korupcie a kvalite vzdelávania patrí Slovensko k najhorším v EÚ. Toto si vyžaduje seriózne zmeny. Spravodlivosť – to je základ slobodnej a demokratickej krajiny. A náš najväčší potenciál – to sú vzdelaní a zodpovední ľudia v rozvíjajúcich sa regiónoch. Rast populizmu a extrémizmu je náhradou a reakciou na pomalú alebo neúčinnú politiku v boji proti problémom doby – zvlášť korupcii a byrokracii. Sociálne balíčky sú len náplasťami, my potrebujeme ozdravujúce zmeny. Ale extrémizmus, ani populistické kroky zlepšenie neprinesú. Pozrime sa na brexit, aký nepredvítateľný vývoj zachvátil Britániu. No len samotný odchod z EÚ nevyrieši britské problémy. Rozkývaná je však aj situácia v Taliansku, a Macronovo Francúzsko horí. To sú veľké štáty a ekonomiky G7! Európske krajiny potrebujú rozumné reformy a zodpovednú politiku. Platí to aj o Únii a Bruseli. Potrebujeme EÚ, ktorá bude dobre zorganizovaným spoločenstvom efektívne slúžiacim pre zabezpečovanie oprávnenych záujmov členských štátov a ich občanov. Nie európsky superštát, ani administratívny moloch. Pokušenie exitu z EÚ je v čase krízy pre mnohých lákavé, ale nebezpečné. Rozumná integrácia je vzájomne výhodná práve v ťažších časoch. Májové eurovoľby buď prinesú nové odhodlanie a nádej alebo prehĺbenie negatívnych trendov.

Potrebujeme zodpovednú európsku reprezentáciu, ktorá pomôže riešiť medzinárodné výzvy i slovenské problémy. Také zastúpenie vzniká len pri správnom rozlišovaní kandidátov a strán a len pri aktívnej účasti vo voľbách. 87% nezúčastnených pri ostatných eurovoľbách bolo zlou vizitkou pre Slovensko. Svedčilo to o nezáujme, neinformovanosti či ľahostajnosti. Demokracia sa opiera o väčšinu. Podobne, aj európska integrácia sa dá dlhodobo a konštruktívne rozvíjať len pri aktívnej účasti väčšiny občanov. Mnohí okolo nás by túžili mať postavenie občanov Slovenska, napríklad Ukrajinci či obyvatelia západného Balkánu. Pevne dúfam, že sa Slovensko čoskoro vzdiali z posledného miesta v miere účasti v eurovoľbách.

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page