top of page

ZA NEDEĽU BEZ POLITIKY – výzva

Atentát na premiéra je výstrahou pred ďalším úpadkom slovenskej politiky a kultúry. Potrebujeme návrat k vzájomnej úcte, k dialógu, k vedomiu a svedomiu zodpovednosti za seba i za druhých. Naším osvedčeným civilizačným zdrojom je Desatoro. Prameňom a ústavným pilierom slovenskej štátnosti je cyrilo-metodské duchovné dedičstvo.


Preto cestou k základným hodnotám vo verejnom živote je rešpektovanie NEDELE ako dňa pracovného pokoja. Nedeľa patrí duchovnému a telesnému odpočinku, rodine, kultúre, športu a vzťahom. Spolu s mnohými podobne zmýšľajúcimi vyzývam politikov, parlamentné strany a médiá, aby rešpektovali nedeľu ako deň pokoja. Nech sú politické diskusie čo najskôr médiami presunuté na iné dni. A nech politici idú príkladom pri ochrane nedele ako sviatočného dňa. Aj ženy a muži v politike potrebujú deň odpočinku. Ani mediálne zisky, ani politické body nie sú cenné viac ako pokoj v našich rodinách, v našom národe a spoločnosti. Darujme našej domovine – Slovensku potrebné dni pokoja, darujme Slovensku nedele bez politiky!


Bratislava, 5. jún 2024


Dnes bola hlavným televíznym vysielateľom a predsedom parlamentných strán doručená výzva vo forme videonahrávky a textu v prílohe. Zasielam Vám túto podnetnú a pritom nenáročnú iniciatívu pre Vašu informovanosť a podporu. Nevyžaduje si investície ani novú legislatívu, a pritom ňou získaný pokoj spoločnosti veľa prináša.


Vážený pán predseda strany,


nedávny atentát na predsedu slovenskej vlády znamenal šok a otras pre celú slovenskú spoločnosť. Politika je už roky u nás zvulgarizovaná a konfrontačná. Potrebujeme viac pokoja, ktorý je ovocím spravodlivosti. Cesta k nemu vedie cez základné hodnoty a osvedčené pravidlá. Jedným z tradičných spôsobov je rešpektovanie nedele ako dňa pracovného pokoja – aj od politiky, aj pre ľudí v politike. Spolu s ďalšími osobnosťami verejného života adresujeme priloženú výzvu predstaviteľom parlamentných politických strán a hlavných televízií. Výzva je k dispozícii ako text a videozáznam.


Ďakujem už vopred za Vaše porozumenie a konštruktívny prístup.


S úctou a s pozdravom


Ján Figeľ

Predseda SpR NTPT

Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára


Video posolstvo:Výzvu ZA NEDEĽU BEZ POLITIKY podporujú:

Božidara Turzonovová, členka činohry SND

Cyril Vasiľ, arcibiskup, Košická GK eparchia

Ján Hroboň, biskup, Západný dištrikt ECAV

Richard Rybníček, primátor, Trenčín

Ján Riapoš, paralympionik, predseda SPOV

Oto Klein, primátor, Nové Zámky

Ján Oparty, vysokoškolský pedagóg a filmový režisér

Jozef Božík, primátor, Partizánske

Martin Homza, profesor slovenských dejín

Štefan Bučko, vysokoškolský pedagóg a člen činohry SND

Vladimír Farkaš, dekan RKC, Partizánske

Svetozár Martinický, scenárista a dramaturg

Robert Letz, univerzitný profesor a historik

Emil Mucha, manažér, IT špecialista

Matúš Hagara, teológ, dobrovoľník

Marek Nikolov, publicista 

Pavol Kossey, podpredseda FKI

Peter Krajňák, viceprimátor, Prešov

a ďalšie osobnosti

Commentaires


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page