top of page

Vláda schválila program prípravy SR na členstvo v NATO v roku 1999

TASR pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do NATO prináša sériu dokumentačných materiálov.


Foto: TASR/Michal Svítok


Bratislava 29. marca (TASR) – Vláda SR schválila 6. októbra 1999 Národný program implementácie Akčného plánu na členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO). Dokument predstavoval parametre pripravenosti Slovenska na členstvo v NATO a jeho aktivity v rámci individuálneho partnerského programu, uviedli v tom čase novinárom štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ján Figeľ a štátny tajomník Ministerstva obrany SR Jozef Pivarči.


TASR pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do NATO prináša sériu dokumentačných materiálov.


Národný program prípravy SR na členstvo v NATO odovzdali Figeľ a Pivarči 11. októbra v sídle Aliancie v Bruseli. "Severoatlantická aliancia sa ukázala ako pilier európskej bezpečnosti a Slovensko, rovnako ako naši susedia, v nej vidí budúcnosť aj pre naše základné otázky obrany a bezpečnosti," konštatoval Figeľ. Predložený program mal SR podľa neho viesť k splneniu cieľa, ktorým bol vstup do NATO. "Či už to bude v roku 2001 alebo neskôr, Slovensko chce byť pripravené," dodal.


Politické a ekonomické otázky, obranné a vojenské zdroje, bezpečnostné otázky týkajúce sa zaobchádzania s utajovanými informáciami a právne otázky, to boli základné priority pre spoluprácu, ktoré dokument obsahoval. "Vo všetkých týchto oblastiach potrebuje Slovensko budovať interoperabilitu a modernizovať sa tak, aby bolo schopné vstúpiť do NATO a stať sa príspevkom k európskej bezpečnosti," uviedol Figeľ.


O mesiac neskôr delegácia SR na čele s Figeľom rokovala s predstaviteľmi 19 členských krajín Aliancie v Bruseli. Témami rokovania boli vzájomná spolupráca a príprava Slovenska na členstvo v NATO.


Hlavnými úlohami, ktoré muselo Slovensko splniť do najbližšej aktualizácie programu, boli podľa Figeľa príprava legislatívy o ochrane utajovaných skutočností, realizácia reformy rezortu obrany, prehĺbenie spolupráce s krajinami Vyšehradskej štvorky a tiež práca s verejnosťou, nakoľko verejná mienka nebola priaznivo naklonená vstupu SR do Aliancie. "Musíme našej verejnosti ukázať, že nové NATO je príspevkom pre medzinárodnú bezpečnosť vrátane Slovenska," uviedol Figeľ. Slovensko sa tiež zaviazalo ročne navyšovať rozpočet na obranu o 0,1 percenta až po dosiahnutie hranice dvoch percent.


Comentarios


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page