top of page

Uplynulo desať rokov od vloženia definície manželstva do Ústavy SR, Figeľovu iniciatívu vtedy podporil aj Smer-SD

V utorok uplynulo desať rokov od prijatia novely Ústavy SR, ktorou sa do ústavy vložila definícia manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou. Okrem toho boli uplatnené dôležité zmeny v systéme slovenského súdnictva.


Iniciatívu KDH pod vedením Jána Figeľa podporila vtedy aj strana Smer-SD pod vedením Roberta Fica, čo viedlo k odhlasovaniu legislatívneho návrhu 102 poslancami. Podľa Figeľa je nevyhnutné, aby sudcovia pri právnych sporoch a podnetoch poznali úmysel a argumenty ústavodarcu.


„Chcem zdôrazniť, že ľudia sú si podľa ústavy rovní. Vyplýva to z dôstojnosti každého človeka. Zároveň však ústava stanovuje, že manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Ak je teda predložená otázka právneho postavenia rovnakopohlavných dvojíc, tie nemožno porovnávať s manželstvom, ktoré je priamo ústavodarcom vyňaté z porovnávania ako jedinečné,’“ uviedol Figeľ v liste adresovanom sudcom ÚS SR.


Ján Figeľ, bývalý podpredseda NR SR, vydal pri príležitosti spomínaného výročia knihu „Ochrana manželstva v Ústave Slovenskej republiky“. Figeľ v nej vyjadruje nádej, že pri posudzovaní ústavného súladu zákonov o rodine, Občianskeho zákonníka a zákonov o sociálnom poistení a peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, bude ústavný súd plne rešpektovať trojdelenie štátnej moci, ako to definuje slovenská ústava.Comments


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page