top of page

Svätoštefanská výzva Jána Figeľa a László Surjána


Ilustračné foto: sv. Štefan. Shawn Harquail/flickr.comBývalý maďarský a slovenský politik, jeden bývalý komisár EÚ a druhý bývalý podpredseda Európskeho parlamentu, navrhujú, aby sa dobré časy v slovensko-maďarských vzťahoch využili na založenie spoločnej kultúrnej nadácie. Autori touto výzvou oslovujú slovenskú a maďarskú verejnosť, aby svojim podpisom podporili ich návrh do 15. septembra tohto roku.


Podpísaní Slováci a Maďari, ktorí milujú a majú starosť o svoju vlasť a svoj národ, v duchu hesla „odpúšťame a ospravedlňujeme sa“, hľadajú možnosti maďarsko-slovenskej solidarity a spolupráce prostredníctvom úprimného a konštruktívneho dialógu.


Máme pred sebou veľa výziev a sme presvedčení, že je našou naliehavou úlohou a spoločným záujmom posilniť a položiť duchovné základy dobrých susedských vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskom. Na zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov nestačí, aby sa o to usilovali len predstavitelia cirkvi a štátu, ale je potrebné, aby túžba po spolupatričnosti a vedomie vzájomnej závislosti prenikli aj do myslenia oboch národov.


Naša spoločná história trvajúca tisíc rokov je bezprecedentná a zanecháva hlboké stopy spolupatričnosti, ktoré pretrvali dodnes napriek vzájomným a ťažkým stratám spôsobeným moderným národom a pokusom o vytvorenie samostatnej národnej existencie. Minulosť, spoločná vlasť, ktorú sme spoločne budovali a bránili, Uhorsko, naše spoločné historické dedičstvo, nás spája a nerozdeľuje. Je upokojujúce, že čoraz viac ľudí na Slovensku hovorí, že neexistovalo tisíc rokov maďarského útlaku a že maďarská spoločnosť si začína uvedomovať, že jej vlasť bola od jej vzniku vždy viacjazyčným štátom.


Pre dobré slovensko-maďarské vzťahy je veľmi dôležité, aby sa Maďari žijúci na Slovensku a Slováci žijúci v Maďarsku cítili vo svojej vlasti ako doma. Právna ochrana menšín je dôležitá, rovnako ako vzájomné porozumenie, akceptácia a spolupráca. Prvým krokom pri vzájomnom spoznávaní sa môže byť pochopenie názorov toho druhého, vzájomné skúmanie a oboznámenie sa s kľúčovými otázkami maďarskej a slovenskej pamäti.


V záujme zbližovania podporujeme vzájomné spoznávanie našich krajín a kultúr v rámci verejného vzdelávania a masmédií. Považujeme za dôležité, aby sa aspoň žiaci v školách s väčšinovým jazykom aspoň v blízkosti hraníc učili jazyk a kultúru susednej krajiny.


Navrhujeme vládam našich krajín založenie spoločnej kultúrnej nadácie na podporu cezhraničných spoločenských kontaktov, na podporu poznania našej spoločnej histórie a na posilnenie pocitu spolupatričnosti, najmä medzi mladou generáciou.


Naše Vyhlásenie vydané maďarským združením Charta XXI a slovenskou organizáciou Nadácia Tunegu, Púčika a Tesára považujeme za začiatok procesu. Naše spoločné stanovisko zverejňujeme v oboch krajinách a umožňujeme každému, aby sa k nemu pripojil svojím podpisom.


Bratislava-Budapest, 15. augusta 2022.


László Surján, bývalý predseda maďarskej kresťansko-demokratickej strany KDNP a bývalý podpredseda Európskeho parlamentu


Ján Figeľ, bývalý predseda KDH a bývalý komisár EÚ


Ak chcete vyjadriť podporu tejto bilaterálnej iniciatíve, možno tak urobiť písomne na emailovej adrese nadacia@ntpt.sk. Podpis možno pridať do 15. septembra tohto roku.


Comments


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page