top of page

Podstatné nie je miesto, kde zapálime sviečku

Sviatok Všetkých svätých a následne Spomienka na všetkých verných zosnulých sú podľa bývalého eurokomisára a expredsedu KDH Jána Figeľa príležitosťou pripomenúť si tisícky a možno milióny ľudí v histórii, ktorí sa svojim životom zaradili medzi svätých a zároveň šancou spojiť sa so svojimi zosnulými blízkymi.


„To podstatné nie je to vonkajšie, že sa musím niekde ocitnúť a zapáliť tam sviečku. To najpodstatnejšie je neviditeľné a to je vnútorné prežívanie. Možno práve preto, že sa nemôžeme tak slobodne, masovo a húfne stretať na cintorínoch, v chrámoch, nás povzbudí k poctivému, autentickému prežívaniu zameranému na tých, ktorých sa má týkať,“ povedal v diskusii na TASR TV Figeľ.

„Podstata je to, aby si ľudia spomenuli a v modlitbe a myšlienkach sa spojili s tými, ktorí nás predišli na ceste do večnosti,“ dodal bývalý eurokomisár.

„Úcta vyjadrovaná na cintorínoch je teraz predĺžená na celý november, nemusíme sa tam tlačiť v jeden deň alebo jeden týždeň. To isté platí o chrámoch,“ pripomenul.

Obidva sviatky, Všetkých svätých i Spomienka na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaná Dušičky, podľa Figeľa spolu úzko súvisia. „Všetci sme pozvaní k svätosti. To je ideál a cieľ života. Často je to vnímané ako niečo exkluzívne, určené pre niekoľkých či niektorých. Práve sviatok Všetkých svätých nás má upriamiť na to, že ich je nespočetne veľa. To nie sú len tí, ktorí sú vymenovaní v kalendároch,“ povedal Figeľ s tým, že „svätosť“ sa zjednodušene dá chápať aj ako „maximálna ľudskosť“. Takúto svätosť po


dľa neho svojim životom alebo smrťou preukázalo oveľa viac ľudí, než ich dnes dokážeme písomne evidovať.


„Myslím, že to bol pápež František, ktorý povedal, že každý svätý má minulosť a každý hriešnik budúcnosť. Je to o tom, že nikto nie je dokonalý, ale k dokonalosti má smerovať. A zároveň v tom nie sú limity. Každý hriešnik má budúcnosť, ak sa obráti a zmení. Jediní, ktorí majú problém, sú pokrytci,“ konštatoval.


Spomienka na zosnulých zasa podľa Figeľa pripomína, že nežijeme izolovane, ale v „kontinuu“ života, sme spätí tak s tými, ktorí tu boli pr


ed nami, ako i s tými, ktorí prídu po nás. „Tieto sviatky nás vedú k pamäti na život, na smrť, na vzťahy. Je to veľmi dôležitý čas,“ povedal Figeľ.


To, že si sviatky pripomíname v takejto ťažkej dobe, nám podľa neho môže pripomenúť potrebu pokory, ktorá je dôležitá preto, aby sa národ v boji s nákazou novým koronavírusom mohol viac zjednotiť. „Cesta k múdrosti vedie cez pokoru,“ povedal Figeľ, ktorý považuje úsilie vlády za úprimné, často však realizované konfrontačným spôsobom.


„Potrebné sú dva základné vklady. Jeden je zdravý rozum a druhý živé svedomie. Zdravý rozum hovorí, že používame skutočné riešenia, ktoré sú racionálne, rozumné, logické. A druhá rovina hovorí, že tu nikto nie je štatistika, súčiastka alebo predmet, sú to živé osoby a na každom záleží. Ak je takýto prístup zo strany vlády a parlamentu aplikovaný a verejnosť to cíti, rada sa stáva súčasťou takého procesu,“ zdôraznil bývalý eurokomisár.


Comments


Commenting has been turned off.
Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page