top of page

Nedeľa bez politiky nám nehrozí (?)


Demokracia je vláda ľudí prostredníctvom ľudí a pre ľudí. Ak sa nám to v krajine nevyvíja dobre – ani pokojne, ani rozumne, ani k lepšiemu, treba sa zastaviť a zamyslieť. Všetko má svoje príčiny. Aj slovenská spoločenská polarizácia, zvulgarizovaná a úpadková politika a násilie. Ich korene treba poznať a odstraňovať, prekonávať ako burinu, čo sa množí v záhrade.


Po májovom atentáte na predsedu vlády sa vyrojili apely na pokoj a zmierenie, na okrúhle stoly parlamentných strán unisono ponúkané odchádzajúcou i prichádzajúcou hlavou štátu. Nič z toho nebolo, a nič podstatné z toho stolovania ani nebude. Dlhodobé ba celoživotné hranaté postoje sa jednou teatrálnou udalosťou nezmenia. Nikto druhým nedá to, čo v sebe nemá. Pokoj nie je ovocím moci, ale spravodlivosti. Tri zložky štátnej moci – zákonodarná, výkonná a súdna – by mali slúžiť spravodlivosti pre každého – pre slušných a pracovitých, aj pre grázlov a násilníkov. V tomto ich má kontrolovať a objektívnym spravodajstvom upriamovať štvrtá, neformálna zložka moci – mediálna. Všetky štyri zložky sú dnes na Slovensku otrasené a oslabené. A s nimi aj naša demokracia. Obraz Slovenska v zahraničí sa citeľne zhoršil.


V prípade prehriatia organizmu či systému platí jeden zdanlivo paradoxný, ale veľmi účinný princíp: Menej býva viac. Menej politizácie môže priniesť viac pokoja. Menej pokrikovania znamená priestor pre vzácne ticho a reflexiu. Menej prázdnych rečí dáva priestor pre hľadanie múdrosti života.


Jednoduchým receptom bez potreby zmeny ústavy či zákonov, bez nárokov na investície či fondy, dokonca šetriacim náklady dotknutých subjektov je nedeľa ako deň pracovného pokoja pre všetkých (okrem nepretržitých a nevyhnutných prevádzok). Teda aj pre ženy a mužov zvolených a zamestnaných v politike. Ako národ sme presýtení úpadkovou, nekvalitnou politikou, ktorá neinšpiruje, neponúka ani osvedčené hodnoty, ani konštruktívny dialóg a skutočné riešenia našich problémov. Nedeľa bez politiky by nás ako slobodnú spoločnosť nič nestála, ale môže priniesť veľa – čas pre rodinu, pre duchovný a kultúrny život, obnovu síl cez šport a prírodu. K dobrej nedeľnej polievke sa nechutná politika ani nehodí.


V reakcii na májový atentát na predsedu vlády bola nedávno zverejnená výzva predstaviteľov kultúry, politiky, verejného, akademického a cirkevného života za nedeľu bez politiky. Je adresovaná parlamentným politickým stranám a hlavným televíznym vysielateľom. Návrh na potrebnú hygienickú pauzu je osvedčeným receptom v čase krízy, ba spoločenskej choroby. Stačí dobrá vôľa a odhodlanie niekoľkých lídrov politických strán respektíve zodpovedného manažmentu hlavných mediálnych kanálov.


Kedy sa ako spoločnosť stíšime, kedy sa zastavíme a kedy sa poučíme z vlastného kritického vývoja, ak nie teraz?


Ján Figeľ


P.S.


Comments


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page