top of page

Figeľ považuje zákaz verejných bohoslužieb za evidentné porušenie ústavného a medzinárodného práva


SITA/Branislav Bibel


Predseda Nadácie Antona Tunegu (NAT) Ján Figeľ považuje zákaz verejných bohoslužieb za evidentné porušenie ústavného a medzinárodného práva. Uviedol to v liste, ktorý zaslal členom vlády.


Ústava SR podľa neho explicitne potvrdzuje náboženskú slobodu ako základné ľudské právo. V článku 24 sa hovorí o tom, že sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru.


Figeľ sa rozhodol podľa podnet


Každý má právo byť bez náboženského vyznania a každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Figeľ sa rozhodol v tejto veci podať podnet Európskemu súdu pre ľudské práva v Štrasburgu a tiež generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, aby ho postúpil Ústavnému súdu SR.


Ústava hovorí aj o tom, že každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva.


„Naliehavosť celkovej situácie a zhoršovanie spoločenskej atmosféry ma vedie k tomu, aby som sa primerane ozval a konal v tomto zmysle tak v záujme celkového zdravia ľudí, ako aj v záujme zdravého vývoja našej domoviny, Slovenska,” napísal Figeľ v liste, ktorý poskytol agentúre SITA.


Čierne pásmo COVID automatu


Pre Slovensko záväzný a vymožiteľný Európsky dohovor o ľudských právach garantuje podľa Figeľa aj kolektívnu formu uplatňovania náboženskej slobody. Toto právo nemožno podľa neho za žiadnych okolností zo strany vlády zrušiť ani de iure, ani de facto. To platí aj pre takzvané čierne pásmo COVID automatu.


Dodáva, že akékoľvek obmedzenia, ktoré sú „nevyhnutné v záujme ochrany zdravia”, musia spĺňať kritérium zákonnosti, legitimity a primeranosti. „Pri obdobnej pandemickej situácii nie sú v žiadnom susednom štáte uplatňované tak striktné opatrenia vo forme zatvorených kostolov ako na Slovensku,” podotkol.


Figeľ v liste tiež uvádza, že vláda a Úrad verejného zdravotníctva SR by v rámci núdzového stavu ďalšie prijímané opatrenia pre oblasť verejného náboženského a duchovného života nemala explicitne alebo implicitne spájať s opatreniami „športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy”.


Bình luận


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page