top of page

Figeľ opäť žiada prešetriť zákaz bohoslužieb, pridali sa k nemu ďalší

Bratislava 22. marca (TK KBS) Predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a bývalý eurokomisár Ján Figeľ podal na Generálnu prokuratúru ďalší podnet vo veci zákazu verejných bohoslužieb. Ide o návrh, ktorým aktualizoval svoj podnet z 15. februára. Opiera sa o rozhodnutie vlády predĺžiť výnimočný stav o ďalších 40 dní.


Pridalo sa k nemu ďalších deväť predkladateľov, ktorí reprezentujú rôzne oblasti spoločenského života, rozmanitosť profesií a vierovyznaní (Božidara Turzonovová, Štefan Bučko, Tomáš Kuzár, Viktor Vlasák, Bohdan Hroboň, Róbert Letz, Andrea Turčanová, Marek Šmid, Juraj Šúst). Generálneho prokurátora Maroša Žilinku žiadajú, aby podnet z dôvodu protiústavnosti niektorých protiepidemických opatrení postúpil Ústavnému súdu SR.


Ústavný zákon o bezpečnosti štátu neumožňuje vláde podľa Figeľa prijať zákaz verejných bohoslužieb, čiže faktické zatvorenie kostolov. Odvoláva sa tiež na to, že ústava explicitne potvrdzuje náboženskú slobodu ako základné ľudské právo. Rovnako aj Európsky dohovor o ľudských právach garantuje aj kolektívnu formu uplatňovania náboženskej slobody.


“Som vďačný skupine podporovateľov za spoločný postoj, pretože pri opätovnom umožnení bohoslužieb a obradov ide o dôležitú verejnú záležitosť. Ústavnosť a zákonnosť musí základom poriadku počas krízy i pre budúcnosť," hovorí pre TK KBS Ján Figeľ. Zároveň argumentuje, že duševné zdravie je základným predpokladom fyzického a celkového zdravia človeka.


Rozumným a ústavne súladným východiskom môže byť podľa neho prijatie nevyhnutných protiepidemických opatrení štatutárnymi orgánmi cirkví a náboženských spoločnosti po dialógu s kompetentnými štátnymi orgánmi a v zhode s verejným záujmom.


Comentarios


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page