top of page

Európske programy pre výskum a inovácie stoja na začiatku novej éry. Po Horizont Európa prichádza ešte ambicióznejší program

Ján Figeľ a bývalý predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.


Európske programy pre výskum a inovácie stoja na začiatku novej éry. Súčasný výskumný a inovačný program EU Horizont Európa totiž v roku 2027 končí.


Ako pritom konštatujú bývalý predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a bývalý európsky komisár pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež a v súčasnosti člen Riadiacej rady European Institute of Innovation and Technology (EIT) Ján Figeľ, jeho nástupca potrebuje naplniť kaliber európskej vedomostnej bázy s tvorivosťou a precíznosťou, ktoré sú potrebné pre posun konkurencieschopnosti celého bloku do nasledujúceho desaťročia.


„Pred dvadsiatimi rokmi sme sa nachádzali v centre podobných diskusií, preberajúc potreby budúcej inovačnej stratégie Európy. Vtedy bol predložená silná idea v podobe potreby vytvoriť inštitút pre inovácie, ktorého poslaním bude stať sa ekosystémom pre celoeurópske inovácie vďaka lepšiemu spojeniu „vedomostného trojuholníka“ vzdelávania, výskumu a podnikania,“ konštatujú politici. Fragmentácia podľa nich sťažuje inovácie a zabraňuje tomu, aby boli úspechy vedy a výskumu prenesené do výrobkov a služieb, ktoré pomôžu odpovedať na spoločenské výzvy.


EIT sa stal preukázateľne najväčším inovačným ekosystémom na svete. Jeho dopad hovorí sám za seba, s viac ako 50 inovačnými centrami v Európe EIT podporoval vyše 10 000 spoločností, pomohol im získať vyše 9,5 mld. eur súkromných investícií a na trhu priniesol vyše 2 400 nových výrobkov.


Comentários


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page