top of page

Bratislava udelila čestné občianstvo Jánovi Pavlovi II.


Pápež Ján Pavol II. Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 17. decembra (TASR) – Mesto Bratislava odňalo čestné občianstvo sovietskemu diktátorovi Josifovi Stalinovi a prvému komunistickému prezidentovi Československa Klementovi Gottwaldovi. Čestné občianstvo, naopak, udelilo in memoriam pápežovi Jánovi Pavlovi II. Vo štvrtok o tom rozhodlo bratislavské mestské zastupiteľstvo.


Návrhom na udelenie čestného občianstva Bratislavy Jánovi Pavlovi II. sa mesto zaoberalo na základe návrhu Jána Figeľa, predsedu Správnej rady Nadácie Antona Tunegu. V liste bratislavskému primátorovi Matúšovi Vallovi Figeľ uviedol, že Ján Pavol II. sa významným spôsobom zaslúžil o mier a priateľstvo medzi národmi, obohatil ľudské poznanie a zaslúžil sa o povznesenie a rozvoj Slovenska a Bratislavy v opätovne slobodnej a zjednotenej Európe. Udelenie čestného občianstva má byť teda ocenením jeho výnimočného vzťahu k Slovensku a k Bratislave, vyjadrením vďaky a úcty k jeho osobnosti, ako aj spolupatričnosti s jeho odkazom. Pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko trikrát, pričom vždy navštívil i Bratislavu.


Pre zrušenie čestného občianstva Bratislavy Klementovi Gottwaldovi a Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi sa rozhodlo hlavné mesto pre ich konanie, ktoré, ako tvrdí, nebolo zlučiteľné s takýmto ocenením. Stalinovi bolo čestné občianstvo Bratislavy udelené v roku 1946 a Gottwaldovi v roku 1948. Bratislava rozhodovala o týchto odňatiach na základe návrhu podpredsedu Petržalského okrášľovacieho spolku Ernesta Husku.


Čestné občianstvo udeľuje hlavné mesto osobám, ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o Bratislavu a jej obyvateľov či o mier a priateľstvo medzi národmi, alebo osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listina sa pečatí pečaťou Bratislavy. Čestný občan Bratislavy sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve hlavného mesta zapisuje do Zlatej knihy Bratislavy.


Mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov čestný občan tejto pocty nie je hodný. Návrhy na udelenie čestného občianstva a jeho odňatie posudzuje osobitná komisia, ktorú zriaďuje mestské zastupiteľstvo.
Commentaires


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page