top of page

TÉMA NA ZEMPLÍNE - Zatvorené chrámy, nevyhnutnosť alebo omyl?


Téma otvárania kostolov sa stala kontroverznou diskusiou, ktorá rozdeľuje ľudí na dva tábory. Kým niektorí tvrdia, že kostoly majú ostať zatvorené presne tak ako obchody a služby, iní sú presvedčení, že veriaci potrebujú chrámy a sviatosti, ktoré sa v nich slúžia. Pozvanie do štúdia prijali arcibiskup Košickej gréckokatolíckej eparchie vladyka Cyril Vasiľ SJ a Ján Figeľ, predseda správnej rady Nadácie Antona Tunegu. Okrem iného porozprávali, prečo sú zatvorené chrámy problémom a čo vidia ako riešenie tejto problematickej otázky.

Comments


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page