top of page

Ján Figeľ požiadal listom o aktívny postoj inštitúcií EÚ k prípadu Jozefa Chovanca


Vzhľadom k tragickej smrti Jozefa Chovanca napísal Ján Figeľ, predseda Nadácie Antona Tunegu a bývalý člen EK, v pondelok 31. augusta listy predsedovi EP D. Sassolimu, predsedovi Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a záležitosti vnútra J. F. Lopezovi Aguilar, predsedníčke EK U. von der Leyen a slovenským europoslancom s výzvou, aby sa v tejto tragickej záležitosti angažovali.

 

Vážený pán predseda Európskeho parlamentu!

Dňa 23. februára 2018 pri policajnom zásahu na letisku Charleroi sa cestujúci 38-ročný občan Slovenskej republiky, otec rodiny Jozef Chovanec stal jeho tragickou obeťou. Napriek tomu, že pri zákroku nekládol odpor, bol políciou „eliminovaným objektom”. Po neprimeranom zákroku, ktorý podľa svedkov niesol znaky mučenia, upadol do kómy a skonal v nasledujúcich dňoch v nemocnici. Súčasťou zásahu belgickej štátnej polície bola nielen brutalita, ale aj neprípustné ponižovanie a prejavy silovej nadradenosti. Odsúdenia hodný prejav neľudského zaobchádzania s občanom EÚ na území členského štátu EÚ, nie je ani po vyše dva a pol roku vyšetrený. Rodina „eliminovanej” obete nedostala žiadnu kompenzáciu.

Pri násilnej smrti Georgea Floyda počas brutálneho zákroku polície v USA sa Európsky parlament a mnohí predstavitelia EÚ medzinárodne aktivizovali. Európsky parlament prijal odsudzujúcu rezolúciu. Nielen „na živote čiernych záleží”. Na každom živote záleží. Všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a právach. Európska únia si kladie za cieľ byť priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Žiaľ, nielen zbytočná smrť slovenského podnikateľa Jozefa Chovanca potvrdzuje, že takýmto priestorom pre všetkých občanov nie je aj vďaka konaniu tých, ktorí v mene právneho štátu majú pomáhať a chrániť tieto hodnoty, ale nekonajú tak. Brutálny postup polície, zosmiešňovanie, ponižovanie a nakoniec zbytočná smrť nevinného občana do slušnej a spravodlivej Európy nepatria.

Žiadam Vás o prijatie primeraných a účinných opatrení, ktoré obmedzia použitie neprijateľných eliminačných policajných praktík voči cestujúcim cudzincom – občanom EÚ na území Únie a posilnia ich bezpečnosť, základné slobody a dostupnosť skutočnej spravodlivosti. Je neprípustné, aby policajti v členskej krajine EÚ hajlovali a vybíjali sa na svojej obeti! Európske inštitúcie nemôžu kriticky hodnotiť zneužívanie policajnej moci vo svete a zároveň zostať ticho pri takejto tragickej udalosti v srdci Európskej únie. Dodržiavanie a ochrana princípov právneho štátu sú dôležité nielen v “nových” demokraciách, ale vo všetkých členských krajinách, tak na východe ako aj na západe EÚ.

Nadácia Antona Tunegu nesie meno a pamiatku obetí totalitného režimu v zápase o slobodu a spravodlivosť, ktorý Slovensko a ďalšie krajiny strednej a východnej Európy pred 30 rokmi s námahou, no úspešne zavŕšili. Aj v mene tejto pamäti a zápasu o ľudskú dôstojnosť pre každého Vás žiadam o aktívny postoj inštitúcií EÚ pri presadzovaní spravodlivosti v uvedenej tragickej kauze.

S úctou,

Ján Figeľ

Predseda Správnej rady NAT

Člen Európskej komisie v r. 2004-09

 

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page