top of page

Ministerský summit na podporu náboženskej slobody vo svete

V polovici júla sa v hlavnom meste USA vo Washingtone DC uskutočnil Ministerský summit na podporu náboženskej slobody vo svete. Bolo to historicky najväčšie politické a spoločenské podujatie s týmto zameraním, keďže sa ho zúčastnili predstavitelia 104 štátov a zhruba 1000 organizácií občianskej spoločnosti a náboženských komunít.

Medzi účastníkmi boli aj preživší z viacerých nedávnych teroristických útokov na chrámy a náboženské zhromaždenia (napríklad v synagóge v Pittsburgu, v kostolochna Srí Lanke, v mešitách v Christchurch na Novom Zélande), ale aj mnohí prenasledovaní kresťania, moslimovia, Židia, budhisti, bahájci, jezídi, hinduisti, Falun Gong, sekulárni humanisti a iní. Oproti úvodnému, prvému ministerskému summitu v roku 2018 sa podarilo zorganizovať trojdňové fórum, ktoré bolo viac otvorené, vyvážené, inkluzívne z hľadiska rozmanitosti vývoja a problémov vo svete.

Hlavný prejav predniesol americký viceprezident Mike Pence, v ktorom zdôraznil nielen oddanosť zakladateľov USA obhajobe náboženskej slobody, ale aj jej dôležitosť pre vývoj USA a pre medzinárodné spoločenstvo v súčasnosti. Pozval zúčastnené krajiny k vytvoreniu globálnej aliancie na podporu náboženskej slobody. Na summite boli prijaté viaceré kritické vyhlásenia – k situácii v Číne, Mjanmarsku a v Iráne a k novým výzvam v medzinárodnom prostredí – k novým technológiám a náboženskej slobode, k zákonom o rúhaní a konverzii, o antiterorizme ako zámienke pre potláčanie náboženskej slobody, o ochrane bohoslužobných miest a podobne.

Európsku úniu zastupoval Osobitný predstaviteľ pre ľudské práva Eamon Gilmore a Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ (autor komentára). Okrem toho, členské štáty boli zastúpené veľmi viditeľne nielen ministrami, ale viaceré aj špeciálnymi predstaviteľmi pre náboženskú slobodu. Od môjho vymenovania v máji 2016 mi takto pribudli kolegovia v Dánsku, Maďarsku, Nemecku, Veľkej Británii, Litve. Od septembra nastupuje poprvýkrát takýto vyslanec aj v holandskej diplomacii.

Za Slovensko prehovoril minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Nádejam sa, že súčasná alebo budúca slovenská vláda po voľbách sa odhodlá k podobnej inštitucionalizácii podpory náboženskej slobody vo svete. Jej stav je výzvou aj pre nás. Rozumná solidarita sa oplatí. A je to aj naša zodpovednosť upevňovať spravodlivosť vo svete, nezabúdať na prenasledovaných ľudí. Naše novodobé dejiny sú pre nás mementom i pozvaním k morálnej podpore prenasledovaných. Záujem a postoje, ktoré sme vítali v čase totality, sme dnes dlžní komunitám prenasledovaným pre ich presvedčenie a vieru v Európe a vo svete. Lebo sloboda myslenia, svedomia a náboženstva je zásadným testom pre rešpektovanie všetkých základných ľudských práv. Je to výraz dôstojnosti každého človeka a civilizačná hodnota.

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page