top of page

Prenasledovaní kresťania, eurovoľby a Slovensko

Slovensko od Európskej Únie nielen finančne omnoho viac dostalo, ako do nej vložilo. Osobitnou úlohou Slovenska pri budovaní Európy, ktorú spomenul Ján Pavol II. iste nie je podpora marxizmu, nacizmu a extrémizmu, ani nominovanie v Moskve študovaných komunistov do vedúcich funkcií EÚ a OSN. Môže ňou byť aj pomoc tým, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoju vieru. Najväčšiu časť z nich tvoria kresťania. Podľa toho treba konať aj v eurovoľbách.

Niektorí veriaci a národniari podnes pripomínajú slová Jána Pavla II. že „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia.“ Zväčša to robia na posilnenie národnej hrdosti, ako dôkaz našej výnimočnosti, alebo aj toho že Slovensko je kresťanskejšie ako zvyšok Európy. Takmer nikto to nespomína ako dôvod k zamysleniu nad tým, v čom vlastne táto osobitná úloha spočíva, a ako ju Slovensko plní.

Keďže viacerí spomínajú len prvú časť uvedeného výroku, treba ho pripomenúť celý, aj preto že v druhej časti pápež jasne hovorí v čom tá úloha spočíva. „Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. … Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii.“

Čo dáva Slovensko Európe?

Živými silami nových generácii pre Európu pápež iste nemyslel tých vyše 300 tisíc prevážne mladých a kvalifikovnaých ľudí, ktorí od vzniku SR odišli zo Slovenska za zárobkom a lepším životom. Pápež myslel príklad a presadzovanie kresťanských hodnôt v kultúrnej a spoločensko-politickej oblasti, pričom dobrá viera v Krista sa prejavuje predovšetkým skutkami, a nie predvolebnými sľubmi.

Vzhľadom na jasný odpor Karola Wojtylu proti nacizmu a jeho priateľský postoj k Židom to nemôže byť podpora politikom a stranám spochybňujúcim zločinnosť nacionálno-socialistického režimu a obdivujúcim jeho symboly a politiku. Vzhľadom na to ako významne Ján Pavol II. prispel k odporu proti komunistickej diktatúre a jej pádu v Európe, nemôže to byť ani podpora bývalých komunistov. Mučeníkmi a vyznavačmi pápež myslel obete a odporcov komunistickej diktatúry.

V oblasti spravodlivosti, ktorá je podľa učenia cirkvi základnou úlohou štátu a politiky, a korupcie, ktorá je podľa Jána Pavla II. hlavnou brzdou hospodárskeho rozvoja a škodcom štátu, patríme k najhorším v Európe. Takže zostáva asi "len" ochrana „tradičnej“ rodiny, života, a náboženskej slobody, čo na Slovensku niektorí pomýlene redukujú len na zákonný zákaz potratov a boj proti Istanbulskému dohovoru. Tí ignorujú slová pápeža Františka, že treba rovnako usilovať o ochranu života narodeného aj nenarodeného, aj to, že viac než ID škodí rodinám chudoba a konzumný materializmus propagovaný bulvárom, aj že v europarlamente doteraz „kresťanské“ rodinné hodnoty a ochranu života zo slovenských strán najviac presadzovalo KDH, a najviac proti nim konali poslanci za SMER.

Iná úloha Slovenska

Ďalší, a zväčša zabúdaný zmysel tejto „pochvaly“ Jána Pavla II. ukážu jeho slová z prvej návštevy Československa na pozvanie V. Havla, krátko po páde komunistickej diktatúry: „Stavajte teraz chrám slobodného života vašej cirkvi, nie však návratom k tomu, čo bolo predtým, než vám bola ulúpená sloboda, stavajte ho v sile toho, k čomu ste za prenasledovania dozreli.... musíte ďalej dozrievať v pravej slobode v Kristovi.“ .. „Dobre ste rozoznali, že hovoriť o svetovom mieri a nezastať sa tých, ktorí sú vo vlastnej krajine prenasledovaní pre pravdu a spravodlivosť je pokrytectvo, ktoré by viedlo len k oslabeniu jednoty a mravnej vážnosti cirkvi.“

To nebola len kritika prorežimného hnutia „Pacem in Terris“, ale aj výzva nezabúdať na iných, ktorí sú prenasledovaní za svoju vieru a presvedčenie. Desaťročia komunistických diktatúr opakovane a podnes dokazujú, že miera náboženskej slobody je vždy úmerná miere občianskej slobody a naopak. Zažili sme to, a vyjadrili aj pri „Sviečkovej manifestácii“ za občiansku a náboženskú slobodu. Aktuálne platí, že aj problém utečencov do značnej miery súvisí s náboženským prenasledovaním v ich domovine. Je logické, že práve krajiny ako Slovensko, ktoré s tým majú ťažké skúsenosti, by tento rozmer mali v rámci EÚ pripomínať ľuďom z krajín, ktoré takúto neslobodu nezažili.

Milióny prenasledovaných

„Náboženská sloboda je slobodou svedomia a myslenia, je slobodou veriť, či neveriť, alebo vieru zmeniť. Je to civilizačné kritérium budúcnosti našej spoločnosti a sveta. … Každá vláda – totalitná či demokratická –, ktorá tieto piliere podrýva a rozvracia, oslabuje vlastný národ, jeho kultúru, vitalitu a celkovú perspektívu.“ … „V súčasnosti len štvrtina svetovej populácie žije v podmienkach náboženskej slobody.… rozsah náboženskej intolerancie, diskriminácie a prenasledovania vo svete narastá. Málo ľudí u nás si to, žiaľ, uvedomuje a málo pre viac slobody vo svete robíme. Za ostatné roky sa ani vláda, ani parlament napríklad nezmohli na vážny postoj ku genocíde a k prenasledovaniu kresťanov a iných náboženských menšín na Blízkom východe zo strany teroristov ISIS. Akoby to nebol aj náš svet, akoby utrpenie nevinných v kolíske našej civilizácie sa nás netýkalo, akoby nám stačili domáce korupčné záujmy (Ján Figeľ, na konferencii Ako zaobchádzame s našou slobodou na 30. výročie Sviečkovej manifestácie 25. marca 2018)

Väčšinu z miliónov ľudí prenasledovaných a diskriminovaných pre vieru tvoria kresťania. Najväčšími prenasledovateľmi sú komunistické režimy a islamisti.

Počet kresťanov, ktorí čelia nejakej forme útlaku, stúpol v r. 2018 na 245 miliónov, čo je o tridsať miliónov viac než predvlani. Vyplýva to z výročnej správy organizácie Open Doors, ktorá monitoruje prenasledovanie kresťanov vo svete. https://www.postoj.sk/40764/prenasledovanie-krestanov-sa-zhorsuje-najviac-v-cine

Podľa správy britskej vlády z mája 2019 sa prenasledovanie kresťanov vo svete svojim rozsahom blíži ku genocíde. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190515027

Nedávna správa americkej vládnej agentúry pre slobodu vyznania vo svete USCIRF hovorí, že v Číne sa napriek dohode so Svätou stolicou zo septembra 2018 zhoršuje prenasledovanie katolíkov aj iných veriacich. http://www.katyd.cz/zpravodajstvi/zastavte-represe-vericich-zada-svet-cinu.html

 

Mlčanie vlád i Slovenska

Pápež František už v r. 2015 kritizoval, že prenasledovanie kresťanov sprevádza mlčanie mocností. Mlčí k tomu aj slovenská vláda a parlament, napriek tomu že viacerí politici sa účelovo oháňajú bojom za kresťanské hodnoty. Málo pozornosti mu venuje aj slovenská cirkev, médiá a verejnosť. Smutné je, že aj u verejne známych kňazov a biskupov pár viet kresťanských vyhlásení a sľubov v predvolebnej kampani od bývalých komunistov zožne viac pozornosti a uznania než niekoľkoročná práca na ochranu života, rodín a náboženskej slobody.

Európsky parlament vydal 2. 2. 2016 rezolúciu proti genocíde kresťanov, jezídov a iných menšín v Iraku a Sýrii jednotkami ISIS. Predseda EK J.-C. Juncker na to reagoval ustanovením funkcie Osobitného vyslanca EÚ pre presadzovanie náboženského presvedčenia alebo vyznania mimo EÚ. Stal sa ním prvý eurokomisár Slovenska a kresťanský demokrat Ján Figeľ. Dôvodom bola jeho profesionalita a predchádzajúce aktivity v tejto oblasti. Zrejme zavážilo aj to, že pochádza z krajiny, ktorá zažila desaťročia takého prenasledovania.

Za dva roky sa Figeľ zúčastnil na viac ako stovke podujatí v tridsiatich krajinách, kde sa snažil apelovať na pomoc perzekvovaným veriacim. „„Aj tam, kde vládnu tvrdé režimy alebo je nepokoj, sa podarili dobré veci. Okrem prepustenia väzňov v Sudáne pracujeme v Iraku na zmierení, návrate utečencov a nastolení spravodlivosti a spolupráce medzi náboženskými skupinami.“

Svedectvo Petra Jašeka

Na spochybňovanie tejto funkcie a činnosti J. Figeľa reagoval dlhoročný humanitárny pracovník Petr Jašek (Církev bratská) z organizácie Hlas mučeníkov, ktorá pomáha prenasledovaným kresťanom vo svete. V roku 2015 ho v Sudáne spolu s niekoľkými spolupracovníkmi uväznili. Za „protištátnu činnosť“ ho neprávom odsúdili na dvadsať rokov väzenia a hrozil mu trest smrti. Prepustili ho po vyše ročnom väznení vďaka intenzívnej aktivite viacerých ľudí.

O Figeľovi svedčí: „Už v čase môjho väznenia v Sudáne som sa … od svojej rodiny dozvedel o významných aktivitách Jána Figeľa, ktoré podnikal ihneď po tom, čo sa o mojom väznení dozvedel.... Ihneď kontaktoval významných právnych zástupcov v Európe i v Spojených štátoch, bol v pravidelnom úzkom spojení s mojou rodinou a začal významné diplomatické kroky so sudánskymi predstaviteľmi, ktoré zásadným spôsobom prispeli k môjmu prepusteniu.

… Vďaka diplomatickým aktivitám Jána Figeľa došlo o niekoľko týždňov neskôr k prepusteniu ďalších sudánskych aktivistov. Ján Figeľ ako prvý zahraničný politik vtedy navštívil v sudánskom väzení známeho obhajcu ľudských práv profesora Ibrahima Mudawiho.“ (ktorého tiež prepustili) … Figeľ „je v zahraničí uznávaným odborníkom na otázky náboženskej slobody. Rovnako sú cenené jeho diplomatické schopnosti a citlivý prístup k medzináboženskému dialógu. Chcel by som podotknúť, že to všetko Ján Figeľ robí v neľahkých podmienkach, keď jeho úrad osobitného vyslanca pre otázky presadzovania náboženskej slobody či viery mimo oblasti EÚ je ešte len v plienkach. Jeho pozícia je neplatená, má preplácané len niektoré služobné cesty a Európska komisia mu iba poskytuje administratívnu podporu, nič viac.“ https://dennikn.sk/1231322/jan-figel-pomohol-z-vazenia-nielen-mne-takeho-vyslanca-unia-potrebuje/?cst=e7d8612a5856cda1f7ae228cbe16bffde0142dcf

Podobne po 10 rokoch väznenia vďaka pomoci viacerých ľudí z celého sveta nedávno prepustili pakistanskú kresťansku Asiu Bibi pôvodne odsúdenú na smrť za "rúhanie". Islamisti už zabili viacerých pakistancov, ktorí konali v jej prospech. Keď bola zbavená viny Najvyšším súdom Pakistanu, extrémistická islamisticka sieť Hizb ut Tahrir zareagovala ostrým vyhlásením proti vláde Imrana Khana “ponižujúcou sa pod tlakom EÚ” a výzvou na obranu islamu. Do tohoto vyhlásenia zahrnula aj meno J. Figeľa ako jediného zahraničného politika spolu s pápežom Františkom. (to je jasné ocenenie Figeľovej aktivity) https://wwww.hizhb-ut-tahrir.info/en/index.php/press-releases/pakistan/16316.html

Europarlament a Slovensko

Európsky parlament schválil 16.1.2019 veľkou väčšinou uznesenie požadujúce, aby Únia aj naďalej využívala všetky nástroje svojej vonkajšej politiky na ochranu náboženskej slobody ako jedného zo základných ľudských práv. Žiada tiež posilnenie mandátu osobitného vyslanca EÚ na podporu slobody náboženského vyznania alebo viery, ktorý dnes zastáva bývalý eurokomisár Ján Figeľ. Prijatie tejto správy predtým cez petíciu organizovanú neziskovou organizáciou CitizenGO podporilo vyše 50 000 občanov EÚ. (Riaditeľka CitizenGO Slovensko. M. Kuzárová kandiduje do europarlamentu za KDH)

Informácia o uznesení je na webe KDH https://kdh.sk/europa-by-mala-robit-viac-pre-ochranu-nabozenskej-slobody-vo-svete/ Uverejnil ju aj český Katolický týdeník č. 4/2019., ktorý spomína aj zvláštneho vyslanca EÚ pre slobodu vyznania vo svete, ktorým je bývalý slovenský eurokomisár Ján Figeľ. (viac tu: https://www.postoj.sk/40251/falosny-kuffa-europarlament-a-prenasledovanie-krestanov )

Slovenské Katolícke noviny, a pokiaľ viem ani iné médium o tejto významnej udalosti vôbec neinformovali. Verejne je známa podpora niektorých našich cirkevníkov bývalým komunistom a politikom, ktorí roky konali proti kresťanským hodnotám, ale nie tým, ktorí o ne usilovali. Jedným z nich je Ján Figeľ, ktorý v eurovoľbách kandiduje za KDH, kde ho možno zakrúžkovať. Volebný program J. Figeľa tu: https://www.janfigel.eu/moj-program

Kto chce naozaj plniť poslanie, o ktorom hovoril Ján Pavol II., a ideu občianskej a náboženskej slobody, ktorá je odkazom Sviečkovej manifestácie, mal by myslieť aj na milióny prenasledovaných kresťanov.

Titulné foto - Petr Jašek vo väzení v Sudáne


Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page