top of page

Ján Figeľ pomohol z väzenia nielen mne, takého vyslanca Únia potrebuje

Petr Jašek v sudánskej väznici.

Vďaka diplomatickým aktivitám Jána Figeľa prepustili zo sudánskeho väzenia mňa aj sudánskych aktivistov.

Autor je členom organizácie Hlas mučeníkov, ktorá pomáha prenasledovaným kresťanom vo svete

Veľmi si vážim Denník N, mám s ním aj osobnú skúsenosť, keď som mu napríklad poskytol rozhovor po svojom prepustení zo sudánskeho väzenia vo februári 2017. Vtedy som ocenil korektnosť a profesionálny prístup redaktora Karola Sudora.

O to viac ma sklamal nedávny článok Ľubomíra Martina Ondráška s otázkou v názve – Mal by Ján Figeľ pokračovať ako vyslanec EÚ pre náboženskú slobodu? Dovoľte mi, prosím, aby som sa k tomuto článku vyjadril. Pán Ondrášek si vôbec nedal tú prácu, aby zmapoval doterajšiu činnosť Jána Figeľa, a tak nepochopiteľným spôsobom vyjadruje len svoj osobný, ničím nepodložený a vo svojej podstate nepravdivý názor.

Už v čase môjho väznenia v Sudáne som sa prostredníctvom listov od svojej rodiny dozvedel o významných aktivitách Jána Figeľa, ktoré podnikal ihneď po tom, čo sa o mojom väznení dozvedel od novinára Daniela Rausa. Ihneď kontaktoval významných právnych zástupcov v Európe i v Spojených štátoch, bol v pravidelnom úzkom spojení s mojou rodinou a začal významné diplomatické kroky so sudánskymi predstaviteľmi, ktoré zásadným spôsobom prispeli k môjmu prepusteniu.

Tieto správy mňa aj môjho sudánskeho spoluväzňa v sudánskom väzení nesmierne povzbudzovali a dodávali nám sily do ďalších dní. Som vďačný, že máme v EÚ predstaviteľov, ktorí sú ochotní za prenasledovaných kresťanov bojovať, vyvinúť úsilie a cestovať za nimi.

Ján Figeľ do Sudánu cestoval aj po mojom prepustení 26. februára 2017, aby dohodol oslobodenie mojich dvoch sudánskych spoluväzňov. Podarilo sa takmer nemožné: pastor Hassan Abdelrahim Kodi a tlmočník Abdelmonem Adbelmawla Eissa boli prepustení na slobodu 11. mája 2017.

Vďaka diplomatickým aktivitám Jána Figeľa došlo o niekoľko týždňov neskôr k prepusteniu ďalších sudánskych aktivistov. Ján Figeľ ako prvý zahraničný politik vtedy navštívil v sudánskom väzení známeho obhajcu ľudských práv profesora Ibrahima Mudawiho. Po svojom návrate do Európy potom zakrátko dostal informáciu, že Ibrahima Mudawiho prepustili spolu s ďalšími piatimi aktivistami.

To sú len niektoré z mnohých zahraničných aktivít Jána Figeľa.

Pravidelne sa s ním stretávam na rôznych medzinárodných konferenciách o náboženskej slobode. Zo svojich skúseností a z reakcií mnohých účastníkov týchto sympózií viem, že je v zahraničí uznávaným odborníkom na otázky náboženskej slobody. Rovnako sú cenené jeho diplomatické schopnosti a citlivý prístup k medzináboženskému dialógu. Chcel by som podotknúť, že to všetko Ján Figeľ robí v neľahkých podmienkach, keď jeho úrad osobitného vyslanca pre otázky presadzovania náboženskej slobody či viery mimo oblasti EÚ je ešte len v plienkach. Jeho pozícia je neplatená, má preplácané len niektoré služobné cesty a Európska komisia mu iba poskytuje administratívnu podporu, nič viac.

Keby si Ľubomír Martin Ondrášek dal tú prácu, iste by z verejne dostupných zdrojov získal ďalšie konkrétne informácie o významných aktivitách Jána Figeľa napríklad v juhovýchodnej Ázii a dospel by k názoru, že prvý slovenský predstaviteľ na takomto významnom poste je naozaj človekom na svojom mieste.

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page