top of page

Video rozhovor: Európa trpí stratou pamäti, mnohí smútia za totalitnou minulosťou


Hosťom Pavla Demeša v relácii SVET Tu a teraz je osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ Ján Figeľ.

Počas troch rokov pôsobenia vo funkcii vyslanca navštívil Ján Figeľ viac než 30 krajín, pretože Európska únia je podľa neho dôležitým partnerom pre mnohé štáty sveta. Jednou z najcitlivejších bola návšteva Iraku počas otvorených vojnových stretov. "Musel som nosiť helmu i nepriestrelnú vestu a návštevu som považoval za výraz záujmu o krajinu, ktorá je v totálnych ťažkostiach," dodáva J. Figeľ.

Ako osobitný vyslanec sa snažil pretlmočiť postoj EÚ aj na stretnutiach s pakistanskými predstaviteľmi, ktoré sa týkali na smrť odsúdenej kresťanky Asie Bibi. Tá bola pred ôsmimi rokmi odsúdená za bohorúhačstvo a tento týždeň ju najvyšší súd zbavil viny.

"Stav vo svete je rozmanitý a veľmi zložitý, trend je skôr negatívny. A predsa nás to nemôže nechávať skeptickými, pretože ide o civilizačný zápas, pričom sloboda svedomia, myslenia a človeka je výrazom ľudskej dôstojnosti a my sme zodpovední za to, čo prevláda vo svete. Ak nie, tak potom na to doplácame," myslí si J. Figeľ.

"Žijeme v reálnom svete a tento reálny svet musíme formovať," odpovedá J. Figeľ na otázku, ako sa vysporiadať so šírením extrémistického hnutia v Európe. "Mali by sme pamätať na to predchádzajúce a usilovať sa o to, aby sa to zlé, čo bolo, neopakovalo. Európa je plná lekcií a zároveň trpí stratou pamäti. Mnohí smútia za minulosťou, keď tu bola prítomná totalita a prenasledovanie pre presvedčenie," tvrdí J. Figeľ.

Nielen o úlohe cirkvi pri boji s extrémizmom, ale aj o používaní náboženských tém v predvolebnom zápase debatuje Pavol Demeš so svojím hosťom v relácii SVET Tu a teraz.

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page