top of page

Európsky parlament rokuje o posilnení mandátu Jána Figeľa

Europoslanci presadzujú v návrhu uznesenia posilnenie funkcie osobitného vyslanca EÚ pre slobodu náboženstva Jána Figeľa. Dnes o tom rokoval podvýbor pre ľudské práva, ktorý je súčasťou zahraničného výboru Európskeho parlamentu. Ján Figeľ sa rokovania tiež zúčastnil. Výraznú podporu tejto funkcie presadzuje aj výročná správa tzv. medziskupiny Európskeho parlamentu, ktorá sa pravidelne zaoberá slobodou náboženského vyznania a viery a náboženskej tolerancie.

Európsky parlament považuje vymenovanie osobitného vyslanca za dôležitý krok vpred a jednoznačné uznanie slobody náboženského vyznania a viery za jednu z hlavných častí programu ľudských práv v oblasti zahraničnej politiky a dvojstrannej aj mnohostrannej vonkajšej činnosti EÚ a v rámci rozvojovej spolupráce. Oceňuje osobitného vyslanca za jeho nepretržitú angažovanosť, spoluprácu a vzájomné dopĺňanie sa akcií s osobitným predstaviteľom EÚ pre ľudské práva,” uvádza sa v návrhu uznesenia. Návrh ďalej vyzýva na posilnenie mandátu Osobitného vyslanca vyčlenením primeraných finančných prostriedkov a ľudských zdrojov na výkon funkcie a zároveň apeluje na systémovú inštitucionalizáciu tohto postu, a teda zvýšenie jeho kompetencií. To okrem iného pomôže zvýšiť viditeľnosť politiky EÚ v oblasti slobody náboženského vyznania a viery. Funkčné obdobie takejto funkcie by sa taktiež podľa správy rozšírilo na viacročné obdobie namiesto jednoročného mandátu.

Funkciu osobitného vyslanca pre náboženskú slobodu spomína aj výročná správa medziskupiny Európskeho parlamentu, ktorá sa zaoberá slobodou náboženského vyznania a viery a náboženskej tolerancie. Tá v správe ocenila doterajšie aktivity Jána Figeľa: “Osobitný vyslanec pre náboženskú slobodu absolvoval niekoľko pracovných ciest, okrem iných do Iraku, Nigérie, Bosny a Hercegoviny, Pakistanu a Sudánu, aby rokoval o podpore a ochrane slobody náboženstva a viery. Táto medziskupina víta úzky kontakt s Osobitným vyslancom a obzvlášť jeho správy z ciest.” V správe sa zdôraznila dôležitosť funkcie vyslanca pre slobodu náboženstva a zároveň sa v nej poukazuje na jej nedostatky: “Formálna funkcia osobitného vyslanca je slabá. Nie je to momentálne činnosť na plný úväzok, má limitované zdroje. Preto odporúčame, aby od jesene 2019 mal Osobitný vyslanec pre náboženskú slobodu viditeľnejšiu pozíciu a adekvátne ľudské a finančné zdroje.” Medziskupina v správe odporúča, aby Figeľov mandát nezahŕňal len ochranu náboženskej slobody, ale aby mal zároveň ústrednú rolu v rámci európskej zahraničnej politiky so zreteľom na náboženstvo alebo vieru.

“Po dvoch rokoch úsilia o formovanie tejto novej agendy pre podporu slobody náboženstva alebo viery je opodstatnené hovoriť o viditeľnej dôvere a podpore nielen v Komisii, ale aj v Európskom parlamente a diplomacii. Obe správy sú pozitívnym politickým výsledkom a odkazom pre zásadné rozhodnutia v najbližších eurovoľbách. Za dva roky som pri úsilí o vytvorenie agendy a akcieschopnosti EÚ v tejto oblasti musel prekonávať veľa prekážok. Zažil som viacero neférových útokov od oponentov a odporcov tohto úsilia. Súčasné postoje vyjadrené v Európskom parlamente sú preto nielen povzbudením, ale aj záväzkom pre EÚ do budúcnosti. Je to dôležité nie pre úrady, ale hlavne pre ľudí vo svete, ktorí trpia a sú prenasledovaní pre svoje presvedčenie,” reagoval Ján Figeľ.

Funkciu osobitného vyslanca EÚ pre náboženské slobody Figeľ zastáva od mája 2016. Jeho vymenovanie bolo odozvou Európskej komisie a jej predsedu Jean-Clauda Junckera na jednoznačnú výzvu Európskeho parlamentu vyjadrenú v rezolúcii z februára 2016 proti genocíde v Iraku a v Sýrii páchanej organizáciou Islamského štátu (ISIS). Ján Figeľ momentálne pôsobí ako osobitný poradca komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu, jeho mandát je jednoročný a obnoviteľný. Za dva roky vo funkcii sa Figeľ zúčastnil viac ako 100 podujatí na štyroch kontinentoch vo vyše 40 mestách a takmer 30 krajinách. Článok dostupný tu: https://europskenoviny.sk/2018/09/06/europsky-parlament-rokuje-o-posilneni-mandatu-jana-figela/

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page