top of page

Ján Figeľ: Sloboda náboženstva a svedomia v juhovýchodnej Ázii je pod rastúcim tlakom

Osobitný vyslanec EÚ pre náboženskú slobodu vo svete Ján Figeľ bude spolu so spravodajcom OSN hlavným rečníkom na nadchádzajúcej konferencii o slobode náboženstva alebo viery v juhovýchodnej Ázii. V thajskom Bangkoku sa 17. až 19. augusta stretnú politickí a náboženskí predstavitelia a ľudskoprávni aktivisti z krajín tohto regiónu, ako aj predstavitelia relevantných medzinárodných organizácií.

“Sloboda náboženstva a svedomia v krajinách juhovýchodnej Ázie vzbudzuje čoraz väčšie obavy. Zdá sa, že rastúci počet členov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) zneužíva dominantné náboženstvo na definíciu národnej identity. Niektoré členské štáty sa považujú za akýchsi strážcov tvrdení o náboženskej pravde. Takýto trend náboženstvo politizuje. Napríklad v Bruneji, kde je štátnym náboženstvom islam, je zakázané vyučovať iné náboženstvo. V Malajzii čelia moslimovia, ktorí chcú konvertovať na iné vierovyznanie, vážnym prekážkam. Vo Vietname pretrváva prenasledovanie náboženských menšín. Častým problémom v celej juhovýchodnej Ázii je štátna kontrola náboženských menšín, extrémna interpretácia náboženstva, kriminalizácia náboženských menšín pomocou nespravodlivej legislatívy a podobne. Aj toto budú témy konferencie. Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania patria k základným v medzinárodnom práve. Hlavným garantom slobody náboženstva sú štáty. No treba povedať, že úlohou štátov nie je len toto právo rešpektovať, ale aj zabrániť jeho porušeniu zo strany iných aktérov,” uviedol problematiku v tomto svetovom regióne Figeľ.

V rámci svojej návštevy Thajska, krajiny s 94% zastúpením budhistov a 5% moslimov, sa Figeľ stretne aj s historikom, spisovateľom a budhistickým učiteľom Sulakom Sivaraksom a s predsedom poradnej rady výboru pre vykonávanie odporúčaní pre Rakhinský štát Surakiatom Sathirathaiom.

Konferencia o slobode náboženstva alebo viery v juhovýchodnej Ázii sa koná už štvrtýkrát. Po jej prvom ročníku podpísali účastníci Deklaráciu slobody náboženstva alebo viery v juhovýchodnej Ázii. Jej druhé pokračovanie bolo vo Východnom Timore v Dili, kde sa účastníci zaviazali k tvorbe dlhodobých strategických plánov v tejto oblasti. Tretí ročník konferencie bol na Filipínach, kde sa začala formovať aktívna platforma predstaviteľov za slobodu náboženstva alebo viery.

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page