top of page

EU-sändebud: Ge rättvisa till Asia Bibi

Ján Figel’, EU:s sändebud för religionsfrihet, har uppmanat Pakistan att frige dödsdömda kristna kvinnan Asia Bibi. Men trots att landet inte lyder får de behålla förmånliga handelsvillkor med EU.

I Pakistan sitter kristna kvinnan Asia Bibi sedan många år fängslad, med en dödsdom hängande över sig sedan hon 2010 dömdes för hädelse. Asia Bibis fall är ett av de mest uppmärksammade fallen, och visar på hädelselagstiftningens konsekvenser.

Handeln har ökat

Trots omfattande kritik mot Pakistans brister när det gäller mänskliga rättigheter gav EU Pakistan 2014 status som så kallad GSP plus-nation, vilket ger landet mycket förmånliga handelsvillkor. Det har lett till kraftigt ökad handel mellan unionen och Pakistan.

Ett av kraven för att få behålla de förmånliga villkoren är att de mänskliga rättigheterna förbättras.

Lyfte MR-frågor

Ján Figel’, EU:s särskilda sändebud för religionsfrihet, besökte Pakistan i februari och lyfte flera frågor om mänskliga rättigheter. Han betonade att rättvisa för Asia Bibi är ett krav från EU:s sida.

– Jag sa till flera pakistanska företrädare att ”försenad rättvisa är förnekad rättvisa!”, säger Ján Figel’ till Dagen.

– Min önskan är att Asia Bibis överklagan inom en snar framtid ska tas upp av Högsta domstolen, säger Ján Figel’.

Men det Ján Figel’ vid intervjutillfället inte kände till är att EU redan i februari förlängde Pakistans handelsstatus i ytterligare två år, sedan Europaparlamentets kommitté för internationell handel bedömt att landet gjort framsteg när det gäller mänskliga rättigheter.

Ján Figel’ återkommer senare och meddelar att han fått förlängningen bekräftad av EU:s ambassadör i Pakistan. Han försäkrar att han ska fortsätta att pressa på för Asia Bibi och betona vikten av mänskliga rättigheter. Han ser det som ett positivt tecken att han bjudits in till Pakistan för ett nytt besök i maj.

– Jag är varken optimist eller pessimist, men jag förblir beslutsam, säger Ján Figel’.

”Ser snabb försämring”

Men EU:s agerande möter hård kritik från Paulo Casaca, direktor vid South Asia Democratic Forum, SADF, och tidigare europaparlamentariker.

– Vi menar att tecknen på en snabb försämring när det gäller mänskliga rättigheter i Pakistan är för allvarliga för att ignoreras, säger Paulo Casaca.

Utomrättsliga avrättningar, människorättsaktivister som förs bort av säkerhetstjänster och senare hittas döda med spår av tortyr, och hädelselagstiftningen som särskilt drabbar religiösa minoriteter och fattiga, är några av de allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som han lyfter fram.

– Hädelselagarna är i praktiken ett apartheidsystem, vilket tydligt visar sig i det mest välkända fallet, dödsdomen mot Asia Bibi, vars verkliga ”brott” var att hon som icke-muslim drack vatten från en mugg avsedd för muslimer.

Har mördats

Två framträdande personer som kritiserat dödsdomen mot Asia Bibi har båda mördats. Guvernör Salman Taseer och kristne minoritetsministern Shahbaz Bhatti sköts båda till döds 2011.

Att mörda dem som inte är tillräckligt hårda mot de otrogna ses som en gudomlig befallning, konstaterar Paulo Casaca.

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page