top of page

Slovensko potrebuje spravodlivejšie voľby

Návrh troch zmien

Celkový nedostatok spravodlivosti na Slovensku má svoje korene už v samotných volebných procesoch. Vplyv občanov na výsledky hlasovania a legitimitu reprezentácie vo verejnej správe treba posilňovať, nie naopak. Je to dôležité, stojí to za námahu, nesmie nám to byť jedno. Nekompetentná a/alebo skorumpovaná verejná správa totiž pripravuje ľudí o miliardy eur. Spravodlivejší výber nositeľov moci znamená rozsiahle materiálne a nemateriálne prínosy pre fungovanie každej demokracie. Ponúkam k tomu tri účinné návrhy:

1) Zrušenie dvojkolovej voľby županov je definitívne. Tak rozhodla vládnúca koalícia. Toto zjednodušenie síce šetrí náklady na voľby, ale znižuje spravodlivosť výberu a legitimitu zvolených predsedov VÚC.

Nasledujúce voľby predsedov VÚC môže výrazne vylepšiť tzv. alternatívny systém hlasovania. Ten znamená, že volič povinne dá hlas nielen svojmu preferovanému kandidátovi, ale na hlasovacom lístku určí aj poradie ďalších kandidátov. Stačí prideliť aspoň prvé tri miesta. V kraji zvíťazí ten kandidát, ktorý získal absolútnu väčšinu hlasov. Ak nikto nezíska absolútnu väčšinu, škrtne sa kandidát s najnižším počtom prvých umiestnení a jeho preferencie sú prerozdelené medzi ostatných kandidátov podľa pridelených druhých preferenčných hlasov. Takto sa postupuje, až kým jeden z kandidátov nedosiahne absolútnu väčšinu platných hlasov.

Takýto model viacnásobnej voľby jednorazovým aktom pridáva k slobode výberu aj viac spravodlivosti. Víťaz disponuje absolútnou väčšinou preferenčných hlasov, systém lepšie spája záujmy voličov a kandidátov, zabraňuje štiepeniu hlasov a vedie k vyváženej, umiernenej politike. Je to nástroj proti extrémizmu. Takéto hlasovanie zvýši spravodlivosť a legitimitu aj pri voľbách primátorov a starostov. Väčšinový systém obmedzeného alebo plného alternatívneho hlasovania používa stále viac štátov, napríklad Austrália, Írsko, krajiny Tichomoria alebo USA pri voľbách primátorov miest.

Osem volebných obvodov - podľa hraníc samosprávnych krajov - by priblížilo výkon moci k občanom, a prinieslo väčšiu adresnosť a vyváženosť politiky vo vzťahu k regiónom. 2) Okrem zrušenia Mečiarových amnestií, ktoré boli hrubým zneužitím práva na zakrytie štátom organizovaných a páchaných zločinov, slovenský parlament dlhuje ľuďom aj návrat k veľmi dôležitej vlastnosti volebného systému spred r. 1998 - k rozdeleniu Slovenska na viaceré volebné obvody (vtedy štyri). Toto rozdelenie oslabí prehnaný centralizmus a vodcovský vplyv v politike. Oslabila by sa v súčasnosti neprimerane veľká bratislavská dominancia. Súťažiace subjekty by museli ponúknuť ľuďom do regiónov viac lídrov než je tomu dnes, a niesť po celé štyri roky pri výkone mandátov aj silnejšiu regionálnu zodpovednosť. Rozdelenie Slovenska na osem (alebo viac) volebných obvodov je jedným z najúčinnejších systémových nástrojov na zastavenie a zvrátenie súčasného trendu prehlbovania regionálnych rozdielov a rastúcej frustrácie občanov z nedostatku vplyvu na reálnu politiku.

Preto by parlament mal zlepšiť a zjednodušiť možnosti korešpondenčného hlasovania občanov žijúcich prechodne v zahraničí pri voľbách na všetkých úrovniach. Bude to dôležitý signál a potvrdenie záujmu domovskej krajiny o svojich nateraz vzdialených ľudí. Takýto nástroj posilní výkon volebného práva a spravodlivosť volieb.3) Počet Slovákov žijúcich a pracujúcich v zahraničí presahuje 300 tisíc. Reprezentujú virtuálne mesto väčšie než Košice... Trend odchodov z rôznych príčin rastie. Oslabuje to našu spoločnosť a ekonomiku, ale vylepšuje "Richterovu stupnicu" nezamestnanosti. Aby sa znížilo odcudzovanie medzi touto prevažne mladou a vzdelanou generáciou občanov pracujúcich a žijúcich v zahraničí, treba naštartovať pozitívne zmeny v školstve, zdravotníctve (najviac odchádzajú lekári), v podnikaní a vo verejnej správe. A znovu: hlavným nástrojom pre naštartovanie potrebných zmien sú voľby.

Ak sa pre úpravu volebných zákonov nájde väčšinová vôľa v parlamente, občania Slovenska môžu mať už čoskoro nielen slobodné, ale aj spravodlivejšie voľby nositeľov ich prenesenej moci. Kde je vôľa, tam je cesta. Nájde sa v dnešnej slovenskej politike?

Predseda Nadácie Antona Tunegu

Apríl 2017

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page