top of page

KDH plánuje zaviesť viaceré opatrenia v zdravotníctve do roka

Lepšie prepojenie medzi zdravotnou a sociálnou starostlivosťou

StartFragment

Zdravotníctvo si nemôže podľa KDH dovoliť ďalšie štyri roky podobné uplynulému volebnému obdobiu. Podľa predsedu KDH Jána Figeľa počíta v rámci krízového manažmentu program Zdravá spoločnosť aj s viacerými rýchlymi riešeniami. Napríklad DRG, eHealth, ale aj osobnú zodpovednosť manažmentov nemocníc plánuje hnutie podľa experta KDH na zdravotníctvo Mariana Faktora spustiť už v prvom roku.

Zdravotníctvo si po štyroch rokoch vlády SMER-u vyžaduje podľa J. Figeľa na začiatok najmä krízový manažment. „Nič nepotvrdzuje zlyhanie vlády SMERulepšie, ako stav zdravotníctva. Darí sa v ňom korupcii, tete Anke, vládnemu masérovi Kostkovi, ale nie pacientom a bežným občanom. Pre KDH zdravotníctvo bolo a vždy bude kľúčovou oblasťou, kde štát nesmie zlyhávať.“ Povedal na TK Ján Figeľ. „Počas vlády Ivety Radičovej sme zachránili Všeobecnú zdravotnú poisťovňu pred nútenou správou a našli viac ako 400 mil. eur na oddlženie nemocníc. Dnes je dlh nemocníc až 500 mil. eur a v štátnej poisťovni kvôli sociálnym balíčkom SMER-u hrozí opäť výpadok viac ako 100 mil. eur,“ dodáva J. Figeľ. Podľa neho preto bude dôležité, aby rezort zdravotníctva spravoval krízový manažér, nastolil poriadok a zastavil rozkrádanie.

Viaceré riešenia zo Zdravej spoločnosti potrebujú podľa autora programu Mariana Faktora na ich zavedenie do praxe viac ako rok. Mnohé však plánuje KDH zaviesť ihneď po voľbách. „Do roka zavedieme osobnú zodpovednosť, ale aj kolektívne kontrolné orgány v nemocniciach za účasti lekárov a sestričiek.,“ dodáva M. Faktor. Do roka počíta KDH aj so spustením DRG aj eHealth-u, ktoré sú v zahraničí osvedčenými najlepšími nástrojmi na kontrolu efektivity využívania peňazí v systéme.

Zdravá spoločnosť počíta aj s cielenými opatreniami na zlepšenie situácie sociálne slabších skupín pacientov. „Rozšírime ochranný limit, ktorý zaviedlo KDH v roku 2011 tak, aby dôchodcovia a ŤZP s nízkymi príjmami neplatili na doplatkoch za lieky viac ako 1 euro mesačne,“ upresňuje M. Faktor. Program KDH počíta aj so zásadnými zmenami v oblasti zdravotno-sociálnej starostlivosti. „Budeme tlačiť na to, aby sa prijal osobitný zákon a nastavilo udržateľné financovanie. Starostlivosť o starších a nevládnych je už teraz problém, a s demografickým vývojom bude tento problém rásť,“ dodáva M. Faktor.

Zásadnou zmenou celého zdravotníctva, a prvým pilierom Zdravej spoločnosti, je jasná definícia a garancia nároku pacienta. Len nárokom podľa M. Faktora ukončíme stav, kedy pacient platí nezmyselné poplatky, na všetko čaká a chodí od dverí k dverám. „V Českej republike funguje nárok už pár rokov. Definícia nároku a jeho garancia cez zdravotné poisťovne výrazne posilní postavenie pacienta a zároveň vytvorí obrovský tlak na poisťovne a poskytovateľov. A v konečnom dôsledku aj na nezodpovedných politikov,“ dodáva M. Faktor.

Okrem nároku pacienta stojí program Zdravá spoločnosť aj na ďalších troch pilieroch. Dôležitým bude transparentné a spravodlivé financovanie. „DRG a eHealth zavedieme do jedného roka. Zároveň zavedieme odmeňovanie aj na základe indikátorov kvality, pretože len tak vieme zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti a záujem o pacienta ,“ dodáva M. Faktor. Ďalšími piliermi budú jasné pravidlá a zodpovednosti jednotlivých subjektov a inštitúcii v zdravotníctve, ako aj vytvorenie štandardného transparentného prostredia s vysokou mierou verejnej kontroly.

Eva Grey, profesorka sociálnej práce a lekárka:

“KDH je známe svojou prorodinnou politikou, našou srdcovou záležitosťou sú rodiny, ktoré sa starajú o svojich blízkych – starých, chorých, zdravotne postihnutých.

  • Chceme zlepšiť finančné podmienky a dôchodok tým, ktorí sa starajú o starých a postihnutých.

V súčasnosti majú domáci opatrovatelia nárok na nízky príspevok, ktorý sa pri zvyšovaní dôchodku opatrovaného ešte znižuje, čo nie je spravodlivé. Štát platí odvody len po dobu 12 rokov, čo treba zmeniť.

  • Podporovať mobilné hospice a domácu opatrovateľskú službu.

Pre rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o svojich blízkych doma je dôležité, aby dosali odbornú pomoc a mobilnú zdravotnú službu v domácnosti, v prípade, že sa zdravotný stav opatrovaného zhorší.

  • Sprístupniť odľahčovacie služby pre domácich opatrovateľov.

Zákon umožňuje, aby si domáci opatrovatelia zobrali „dovolenku“ tým, že obec zabezpečí odľahčovaciu službu a postará sa o opatrovaného. Táto služba je však často drahšia ako je príspevok na opatrovanie. A preto je využívaná minimálne. Sme presvedčení, že tí, čo pracujú 24 hodín denne majú právo aj na oddych.

EndFragment

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page