top of page

Asýrskych kresťanov navštívil vyslanec pre náboženskú slobodu

Nitra 28. mája (TK KBS) Historicky prvý osobitný vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva a viery vo svete Ján Figeľ sa v piatok 27. mája 2016 stretol v Nitre so skupinou irackých utečencov, ktorí sú od decembra na území Slovenska. Na pôde Slovenskej katolíckej charity v Nitre sa stretol s dvoma desiatkami utečencov z Iraku. Na stretnutí boli aj viceprimátor Nitry Ján Vančo a katolícky kňaz Peter Brenkus zo združenia Pokoj a dobro, ktoré sa okrem iného venuje integrácii irackých rodín na Slovensku. Pre Jána Figeľa to bola prvá pracovná cesta na Slovensku v novej funkcii.

Koncom marca, po opustení azylového zariadenia v Humennom našli kresťanskí utečenci z Iraku svoj nový domov v zariadeniach Nitrianskeho biskupstva a tiež v mestách a obciach Nitrianskeho kraja, kde sa im rozhodli pomôcť dobrovoľníci. Na stretnutí Iračania po oboznámení J. Figeľa so svojimi pohnutými osudmi ho informovali o ich súčasnom živote a prebiehajúcej integrácii. Opakovane vyzdvihli slovenskú pohostinnosť a dobré srdcia mnohých Slovákov, aj keď sa stretávajú aj s problémami. V súčasnosti sa všetci učia slovenský jazyk, o ktorom sa svorne vyjadrili, že „je veľmi ťažký, najmä gramatika“. Deti už chodia do viacerých škôl, kde podľa Petra Brenkusa „veľmi rýchlo zapadli“. Ján Figeľ oboznámil prítomných s náplňou poslania vyslanca EÚ pre náboženskú slobodu. V novej funkcii chce presadzovať, „aby sa slobode myslenia a svedomia v súčasnom svete viac darilo a aby vlády neprenasledovali a nediskriminovali ľudí za to, že majú alebo nemajú vieru alebo že ju zmenia". Pre viac slobody je nevyhnutná spolupráca s politickými predstaviteľmi štátov a náboženskými lídrami, s medzinárodnými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami. Za najväčší súčasný problém označil J. Figeľ situáciu na Blízkom východe, odkiaľ práve pochádzajú irackí a sýrski utečenci. „To, čo sa tam teraz deje, je masové vyvražďovanie. Som presvedčený, že ide o genocídu,“ povedal. Napríklad na území Iraku z pôvodného počtu 1,4 milióna kresťanov v roku 2003 dnes žije len takmer sedmina - štvrť milióna. V Sýrii klesol ich počet za päť rokov z 1,25 milióna na pol milóna ľudí. Utečencov Ján Figeľ ubezpečil, že EÚ využije dostupné prostriedky na poskytnutie humanitárnej pomoci obetiam konfliktu a prenasledovania na Blízkom východe. Je potrebné podľa neho však tiež mobilizovať úsilie medzinárodného spoločenstva proti vyčíňaniu extrémistov z tzv. Islamského štátu ISIS, aby sa nastolil v tomto regióne mier, stabilita a obnova. Povzbudil kresťanských utečencov v ich úsilí začleniť sa do slovenskej spoločnosti. Nakoniec sa utečenci spolu so slovenskými účastníkmi stretnutia pomodlili Otčenáš v aramejčine, teda v jazyku Ježiša Krista. TK KBS informoval Pavol Prikryl Článok dostupný na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160528008

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page