top of page

Storočie genocíd: Je lepšia adaptácia svedomia odpoveďou?


Dňa 7-8 Novembra 2016, sa uskutočnila konferencia Law, Religion, Equality and Dignity na Emory Law School, Atlanta USA. Konferencia bola súčasťou projektu The Restoring Religious Freedom, ktorý vedie Prof. Mark Aaron Goldfeder. Nejednalo sa o tradičný formát konferencie, ale o dvojzložkovú udalosť. Prvú udalosť tvorilo duo medzi Special Envoy for Promoting Religious Freedom or Belief outside of EU Jánon Fígeľom a Prof. Cole Durham, profesorom BYU na tému A Century of Genocides: Is Better Accommodation of Conscience and Answer? Z konferencie je možné nájsť záznam tu. Druhá časť patrila expertným panelom.

Okrem účasti na konferencii sa Special Envoy zúčastnil taktiež prehliadky Emory University a spolupracujúcich častí the Center for Study of Law and Religion. Medzi tieto inštitúcie patrí prehliadka Pitts Library, Candler School of Theology, kde bola umožnená prioritná návšteva raritných publikácií a kolekcie k 500 výročiu reformácie. Okrem tejto prvej časti, súčasťou programu bola návšteva the National Civil Rights Museum ako súčasť inšpirácie a pamäti nositeľa nobelovej ceny a rodáka z Atlanty Dr. Martina Luthera Kinga Jr. Po panelovej časti nasledovala prehliadka Inštitútu pre štúdium moderného Izraela, ako aj Inštitútu pre ľudské práva spadajúceho pod Rollins School of Public Health. Vrcholom bola prehliadka The Carter Center, 39. prezidenta Spojených štátov a nositeľa nobelovej ceny Jimmyho Cartera, pričom obsahovala prehliadku múzea, ako i executive offices.

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page