top of page

POLITICKÉ PRIORITY KDH PO 5. MARCI 2016


KDH Logo

Ján Figeľ, predseda KDH spolu s predstaviteľmi vedenia KDH predstavili politickú víziu spolupráce po Marci 2016 a pozvali dnes voličov v záverečnej predvolebnej výzve k účasti vo voľbách a hlasovaniu za Kresťanskodemokratické hnutie.

Z príhovoru predsedu hnutia Jána Figeľa vyberáme:

Ján Figeľ: “Stojíme pred veľkou križovatkou. Ľudia na Slovensku rozhodnú, aké Slovensko odovzdáme našim deťom. Či prevládne korpucia, nezamestnanosť, zadlžovanie a úpadok, nastane zmena a vznikne Slovensko spravodlivé, ekonomicky silné a vyspelé. Štátna moc, ktorá vytvára férove podmienky pre všetky firmy, garantuje spravodlivosť a obhajovanie verejného záujmu. KDH ponúka vo svojom programe nižšie dane, vyššie príjmy, teda vyššiu životnú úroveň a účinný boj s korupciou. Chceme kombinovať politiku zamestnanosti s podporou rodín.”

Ako ďalej predstavil, KDH:

  • Presadzuje zavedenie 18 % rovnej dane z príjmov, zrušenie daňovej licencie, lebo je to daň zo straty.

  • Zníženie daní znamená zvýšenie životnej úrovne.

  • Podporuje rodinné podnikania v troch líniách:

  • Rodinné firmy,

  • rodinné farmy,

  • a rodinné živnosti.

  • Presadzuje možnosť skoršieho odchodu žien do dôchodku,

  • Presadzuje doplatok za lieky pre seniorov a ZŤP maximálne 1,- EUR/mesiac,

  • Navrhuje, aby zamesnané deti mohli venovať časť svojich daní rodičom na dôchodku.

Ján Figeľ: “Slovensko má problémy s migrantami. Tými, ktorí museli odísť zo Slovenska do zahraničia za prácou, pretože podmienky na lepšiu životnú úroveň im vláda R. Fica nevytvorila. Ponúkame konkrétne kroky na 4 roky. Ponúkame tím skúsených politikov, ale aj nové tváre. Sme akcieschopné a hodnotovo orientované hnutie. Ako celok sme za život, za rodinu a za ochranu hodnôt. Chceme, aby Slovensko bolo bezpečný domov pre spokojné rodiny.”

Ján Figeľ ďalej dodal, že KDH je pripravené na úžšiu spoluprácu troch strán KDH, MOST-HÍD a SIEŤ. Túto spoluprácu vníma ako jadro a základ pre zmenu Slovenska po marci 2016.

V závere pozval, aby prišli voliť a rozhodli sa pre zmenu k zvyšovaniu životnej úrovne všetkých občanov Slovenska.

Ján Figeľ: “Dnes stojíme pred veľkou križovatkou. V sobotu rozhodneme o tom aké bude Slovensko. Či bude plné korupcie, nezamestnanosti a úpadku, alebo bude spravodlivé a ekonomicky vyspelé. KDH ponúka nižšie dane, vyššie príjmy, viac pracovných miest a silnú podporu rodiny. Ponúkame rozumnú politiku a kresťanské hodnoty. Poďte voliť Kresťanskodemokratické hnutie, poďte voliť lepšiu budúcnosť pre vás a pre vaše deti.”

Latest - Najnovšie - Actualités
bottom of page