top of page

Môj program

Chcem silné Slovensko v zjednotenej Európe, ktoré si zachová národnú suverenitu v rozhodujúcich záležitostiach. EÚ má garantovať oprávnené záujmy členských štátov a občanov.

 

Budem presadzovať, aby sa podpora náboženskej slobody stala pevnou súčasťou agendy EÚ. Chránim života dôstojnosť každej osoby a manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou.

 

Podporím prorodinné opatrenia, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi a pamätajú na chorých a na seniorov.

 

Zasadím sa za viac príležitostí pre mladých, aby nemuseli odchádzať do sveta. Slovensko musí zodpovedne využívať eurofondy pre dynamický rozvoj regiónov, vzdelania, vedy, kultúry, zdravotníctva, ekonomiky, pôdohospodárstva a infraštruktúry.

oslovenie PNG.png
záver PNG.png

Rozhodol som sa kandidovať do Európskeho parlamentu s hnutím, ktoré som kedysi zakladal. Keď ho iní opustili, chcem ho posilniť. Aj preto som prijal posledné, 14. miesto na kandidátnej listine KDH. Mojím cieľom je, aby EÚ trvalo a účinne podporovala náboženskú slobodu, aby pomáhala pri ochrane a návrate kresťanov do ich domovov na Blízkom východe, aby presadzovala rešpektovanie základných ľudských práv v rámci rozvojovej pomoci a obchodno-ekonomických vzťahov. Váš hlas pre mňa je preto hlasom pre ochranu náboženskej slobody.

 
Moje vymenovanie za prvého Osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete v roku 2016 bolo reakciou na genocídu kresťanov a iných menšín v Iraku a v Sýrii zo strany tzv. Islamského štátu - ISIS. Ako občan Slovenska tak formujem novú politiku EÚ a reprezentujem jej tvár vo svete. Za tri roky sa mi podarilo pomôcť mnohým utláčaným veriacim po celom svete a získať medzinárodnú podporu. Pomohol som pri oslobodení dvoch skupín väzňov svedomia v Sudáne (jednu viedol český aktivista Petr Jašek,  druhú sudánsky obhajca ľudských práv Ibrahim Mudawi). Pričinil som sa o prepustenie na smrť odsúdenej kresťanskej ženy-matky Asie Bibi v Pakistane a ďalších väzňov. Napomáhame zmiereniu a medzináboženskému dialógu vo viacerých krajinách plných konfliktov. Aj tým sa znižuje počet utečencov a migrantov do Európy. EÚ má byť bezpečným priestorom so spoľahlivou ochranou vonkajších hraníc, ale aj šíriteľom ľudskosti vo svete. Rozumná solidarita sa oplatí. Som rád, že moju prácu a mandát  ocenilo v januári 576 poslancov EP. Táto činnosť získala aj medzinárodnú odozvu: Maďarsko, Poľsko, Dánsko, Veľká Británia, Nemecko a Litva tiež vytvorili podobné úrady. V spolupráci tak zlepšujeme náboženskú slobodu.

V EP chcem využiť skúsenosti z rôznych úloh - štátneho tajomníka našej diplomacie a hlavného vyjednávača pre vstup SR do EÚ, prvého slovenského eurokomisára pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry, mládeže, športu, občianskej spoločnosti a viacjazyčnosti, ministra vlády zodpovedného za dopravu, telekomunikácie, poštu, výstavbu, regionálny rozvoj, cestovný ruch a centrálnu koordináciu eurofondov a podpredsedu NR SR. Vždy som sa usiloval o modernizáciu a dynamický rozvoj Slovenska a o zodpovedné nakladanie s verejnými financiami. Odštartoval som univerzitný program Erasmus Mundus, ktorý sa stal najvýznamnejším vo svete vzdelávania. Zakladal som Európsky inovačný a technologický inštitút EIT,  aby bola Európa vedecky, výskumne, vzdelanostne technologicky a podnikateľsky inovatívnejšia a konkurencieschopnejšia. Zachránili sme Slovensku miliardy eur pri výstavbe diaľníc. Čas potvrdzuje dôležitosť novelizácie ústavy, v ktorej sme ukotvili ochranu manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou. Je to základ prorodinnej politiky a hrádza proti rodovej ideológii. Ak EÚ nebude rešpektovať kresťanské hodnoty, na ktorých vznikla, vyprázdni sa a dostane do vnútorných konfliktov. Život na Slovensku môže byť dôstojný pre nás všetkých. K tomu však potrebujeme spravodlivý štát a zodpovednú Európu. S pokorou a odvahou Vám pre tento dôležitý cieľ ponúkam svoje skúsenosti, poznanie a sily a uchádzam sa o Vašu podporu.

bottom of page